Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 113 ) \
en kwam in het jaar 1549 het koningrijk van Saxuma,
Met behulp van eenen Japanezer, dien hij in Indië be-
keerd had, vertaalde hg in de taal van dat land de Ge-
loofsbelgdenis, en de uitlegging van ieder der artikelen
van dezelve. Tot het gehoor bij den koning toegelaten ,
verkreeg hij verlof om het Geloof te verkondigen. Hij
heëft er een groot getal van bekeeringen uitgewerkt;
maar zijne vreugd is ontrust géworden door de vervol-
gingen , die hij van den kant der Bonzen, of der Pries-
ters van dat land onderging, die het-zo» ver bragten
dat hg bg den koning in ongenade verviel; Hij vertrok
dan om naar Firando, de hoofdplaats van een ander
klein koningrijk te gaan. Hij is er door den vorst wel
onthaald, die hem toestond om de wet van Jesus Chris-
tus . in al zijne staten te prediken, Ue vrucht zijner
predikingen is er buitengewoon voortreffelijk geweest.
Hij bekeerde er in twintig dagen meer Afgodendienaars,
dan hij in een geheel jaar in Saxuma gedaan had. Hg
liet defee Christenheid onder het bestuur Van eenen Zen-
deling die hem vergezeld had , en hij ging op weg .naar
Meako, de hoofdplaats van geheel Japan. Hg trok door
Amangiichi, en daar > bij ont^vaar was geworden , dat
zijn uitwendig armoedig voorkomen de inwoners van die
stad gestuit , en. belet had, dat hij eenen toegang aan
het hof gekregen had, oordeelde hij zich naar de gewoon-
lijke meening van het land te moeten schikken: hij ver-
scheen er met eene toerusting «n gevolg,! die bekwaam
waren, om eerbied'voor hem te verwekken', en hg heeft
den koning eenige geschenken g^egeven. Door dit middel
verkreeg hij de beschemning van den vorst', en oorlof
om het Evangelie te verkondigen. Hfj doopte in die
stad drie duizend menschen , en deze goede uitslag ver-
vulde hem met troost. ; Van ging de H. Apos-
tel naar het konirtgrijk vau' IS u ft gó, wi'ens'vorst vurig
verlangde om hem'ïte itien. = Hij deed in openbare on-
derhandelingen de öbN'zfiN', die uit eigeïibaat hem overal
zochten'te dwarsboomen }>e:schaamd staan. Hij bekeerde
er echter eenigen ^ van. Zijne openbate redevoeringen ,