Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( HO )
CL XX. HOOFDDEEL.
Beheering der Indianen.
Het Jaar 1541.
De verliezen, welke de Kerk in Europa door de
scheuring, en de ketterij onderging, werd met voordeel
vergoed door den igver van Fkanciscus Xavebius , die
toen ontzaggelijk groote landschappen, ontelbare volken
voor Jesus Christus aanwon , en dit is het, wat hem
met regt door den Paus Ubbanus VIII., den naam van
Apostel van Indië heeft doen geven. Xaterius was uit
een adellgk geslacht in het koningrijk Navarre gesproten.
Hg, heeft zgne letteroefeningen te Parijs verrigt; en hij
onderwees er de wgsbegeerte op de Universiteit, toen hij
zich verbond met den H. Ignatius van L-jyola, stichter
van het gezelschap van Jesus , en een van deszelfs eer-
ste leerlingen werd. ïoen hij door de,u Paus Paulus HL,
verkozen was geworden, om het Evangelie in de Oost-
Indië te verkondigen, waar de Portugezen zich op vele
plaatsen nieuwelings gevestigd hadden, ging hij te Lis-
sabon in het jaar 1541 scheep, en landde na eenen lan-
gen zeetogt te Goa, de hoofdplaats van het Portugesche
gebied in dat land, aan. De droevige staat, waarin hij
er den Godsdienst vond, deed hem vele tranen storten,
en vuurde zgnen gver aan. Daar het ergerlgke leven der
Christenen in Indië de grootste hinderpaal was tot de
bekeering der Afgodendienaars, die onder hen woonden,
begon hij zgnen Apostolischen arbeid met de slechte
Christenen tot de grondbeginsels van het Christendom
terug te brengen. Om hier wel in te slagen, legde hij
zich toe om de jeugd, tot de deugd op te leiden. Hij
vergaderde de kleine kinderen bijeen, en geleidde hea
naar de Kerk, om hen het Gebed des Heeren, deGroe-
tenis des Engels, de Geloofsbelijdenis der Apostelen, de
tien geboden Gods, en de oefeningen van het Chrlstelb'kc
levoi te leeren, Dc godsyrucht van deze kinderen slichile