Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( io6 )
van Hendrik begon het Luterdom er buiten zgne weten
en tegen zijnen zin in te sluipen. Na zijnen dood schafte
Ediiahd VI. er den Catholijken Godsdienst geheel af, en
vestigde er de zoogenaamde hervorming. Men schafte er
'de Mis af: men brak de beelden weg, men plunderde
en ontheiligde de kerken, de predikstoelen werden in-
genomen door predikanten, die openbaar de aloude ge-
loofsstukken , en de heihge plegtigheden van den Gods-
dienst aanrandden. Om regt over die hervorming in En-
geland te oordeelen , is het genoeg om zich de schande
van haren oorsprong, en hare goddelooze ondernemingen
te binnen te brengen: alzoo oordeelde er Hendrik VIII.
zelf over op zijn doodbed, op dat gewigtige oogenbhk,
hetwelk den mensch' de oogen opent, en waarop de
waarheid in haren vollen luister uitschgnt.
CLXIX. HOOFDDEEL.
De H. Ignatics , stichter van de Orde der Jesuiten,
In dien tgd, waarop de ketterij van alle kanten het
hoofd opstak, en zoo groote verwoestingen aanregtto ,
raakte God het hart van Ionatius, en scheen hem op
te wekken, om hem der dwaling tegen te stellen, en
de verliezen, die de Kerk ondergaan had, te vergoeden.
Ignatius van Loyola, in Spanje uit adellijke ouders ge-
boren , droeg in het eerst de wapenen, en is bij het
beleg van Pampeluna in het jaar iJai gekwetst gewor-
den. Het lezen van het leven van Jesus Christus, en
van de Heiligen; hetwelk hg, als toevallig, deed toen
hg begon te genezen, heeft in hem de gedachten doen
opkomen om zich aan God toe te wijen. Hij begreep,
dat er een andere roem was, die zijne eerzucht waar-
diger was, dan die , welken de wereld zoo hoog schat,
bij nam dus het besluit om in de voetstappen van die
geheiligde Helden te treden; tot dit einde , begon hij
door zich aan de strengste oefeningen van boetvaardig-
heid toe te wijen , en hij nam van toen af aan tot zij-