Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i6 )
VI. HOOFDDEEL;
Eertte vervolging onder den keizer Nuro',
Het J aar 64.
De Kerk had reeds van den kant der Joden en der
Heidenen veel geleden; maar deze vervolgingen waren
niet algemeen. De keizer Nebo was de eerste, die van
de oppermagt tegen de Christenen gebruik maakte. De-
ze vorst van natuur wreed, vergramd, omdat vele men-
schen , zelfs van zijn hof, den afgodendienst verlieten,
gaf een openbaar keizerlijk bevel, dat niemand den
Christelijken Godsdienst zoude mogen omhelzen. Dit was
bij gelegenheid van den brand, die bijna de geheele
stad Rome in asch leide. Men was van gevoelen, dat
Nebo zelf haar had laten in brand steken, om haar ver-
volgens prachtiger te laten herbouwen, Om het hatelij-
ke gerucht, hetwelk er tegen hem liep, te stillen, en
om aan het volk een voorwerp van haat te geven, be-
fcchuldigde hij de Christenen van deze misdaad, en be-
gon hen op de allerwreedste en barbaarschie wgze te
vervolgen. De Ileidensche schrijvers zelve zeggen, dat
men er zeer vele gevangen nam en ter dood bragt, niet
als oveituigd, van deze brandstichting; maar als hatelijk
aan het menschdom, uit hoofde van den nieuwen Gods-
dienst , dien zij beleden. Nero was niet tevreden hen
door gewone straffen ter dood te laten brengen; sommi-
gen werden in vellen van wilde beesten genaaid, en
aan de honden voorgeworpen, om er van verscheurd te
worden, anderen, nadat men hen kleederen, met pek
besmeerd, had aangetrokken, werden aan palen vastge-
hecht; men stak die in brand, en alzoo dienden zij als
fakkels, om den nacht te verlichten. De keizer maakte
er in zijne tuinen een schouwspel van, alwaar hij zelf
bij het licht van deze afschuwelijke fakkels zijne wagens
mende. Het volk van Rome, hetwelk anderzins de
Christenen haatte, had er echter medeligden mede, ea