Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 104 ) \
CLXVIII. HOOFDDEEL.
Scheuring t>an Engeland.
Het Jaar i533.
De harlsfogleii der vorsten zijn gewoonlijk de oorzaak
der omwentelingen, die in hunne- staten gebeuren, en
bijzonderlijk der verandering in den Godsdienst. Dit;
heeft Engeland ondervonden, waar het Geloof eertijds!
zoo bloeijend was, dat men het het heilige Eilftnd ge-»
noemd had. Hümuuk Vlll. had zich bij de opkomst van
het Luterdom door zijnen ijver voor het ;Catholijk^ Ge-
loof beroemd gemaakt: hij had strenge bevelschriften uilr
gegeven tegen de aanhangers van Luter, om te belet-
ten , dat de opkomende ketterij zijn riik niet verpestte:
hg had nog meer gedaan j hij had zelf een werk opge-
steld om dezelve te wederleggen; maar eene mi^adige
neiging verdoofde in zijn hait deze zoo goede gestelte-
nissen, en is het ongeluk zijner regering geweest. Hij
was met dispensatie, getrouwd met Cathaiiina van Ar^
RAGON, weduwe van zijnen broeder,! en dit huwelijk
had reeds achttien jaren bestaan, toen die vorst zich
door eenen hartstogt liet overmeesteren, die hera en zijn
rijk in eene droevige scheuring dompelde. Hij wilde
aan Anna de Boulen, waarop hij verliefd was, den
naam en den rang van koningin geven; hij moest hiertoe
zgn eerste huwelijk doen verbreken, alsof het onwettig
ware geweest: hijidreef deze zaak te Home met veelhe«
vighei-1 door. De Paus Clemens Vil. oordeelde, nadat
bij de zaak wel onderzocht had, dat de redenen, die
mea voor de echtscheiding aanhaalde, niet gegrond war-
ren, en hij weigerde van een te scheiden hetgene , wat
God vereenigd had: hij sprak zelfs een banvonnis uit
tegen Hendrik, zoo hij zijne wettige echlgenoole niet
weder aannam. Tren werd die verliefde vorst hevig
verbitterd: hij wilde het gezag van den Paus. nipi ra6«r
erkennen, en heeft zich, door eene plegtige aktg vau