Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
f
{ lo^ )
slaJigheid iti dit stuk was zoo zigtbaar,.dat zij zich niet
! hebben kunnen wederhouden om er zelve over te klagen,
i Zie hoe een hunner godgeleerden er orer spreekt (*):
O Welke soort van menschen zijn onze Protestanten, die,
ieder oogenblik afwijkende, dan op het oude terug kee-
1 rende, zich laten wegslepen door alle winden van lee-
iring, dan naar den eenen, dan naar den anderen kant!
3 Mogelijk kunt gij van daag hunne gevoelens in het stuk
] van den Godsdienst weten, maar gij kunt nooit zeker zgn ,
i hoe zij er morgen over zullen denken. In welk punt
' van den Godsdienst zijn die kerken, die zich van de
Roomsche Kerk hebben afgescheiden, het onder elkan-
der eens? Ga al de punten van derzelver Geloof na, van
• het eerste tot het laatste, naauwelijks zult gij een éénig
punt vinden, hetwelk de een of andere predikant houdt,
of gij zult het terstond door eenen anderen, als eene
) goddelooze leer veroordeeld zien." Het is niet te ver-
; wonderen, dat men van den regten weg alzoo afdwaalt,
' als men geenen gids meer heeft, om ons te geleiden:
i zij haddeu de Kerk, welke te hooren Jesus Ghbistus
I beveelt, verlaten; zich alleen bevindende en zonder leids«
i mannen, verliepen zg zich op onbekende paden, waar
i de geest der verleiding hen had henen gevoerd, en zij
i weken van de waarheid, die één is, door duizend ver-
i schillende omwegen af. Aldus is het raet de Catholijke
^ Kerk niet gelegen. Welke standvastigheid in haar be-
i stuur en in haar gedrag! op Jesus Christus gebouwd,
I en volgens zgne belofte door Hem bestuurd , verandert
, zij nooit van leer: haar Geloof is altijd hetzelfde; zg
( heeft het van haren goddelgken Stichter ontvangen, eti
' zij bewaart dit geheiligde pand onschendbaar, zg neemt
oiatrent dit punt niets nieuws aan.

(*) UuDirios, tiUf (van Beza.