Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 102 ) \
beroemde Vincentics van Lerijn, s zullen weldra an-
dere geloofsstukken aanranden: en welk zal het nood-
zakelijke gevolg dezer wgze van den Godsdienst te her-
vormen zijn, als dat deze hervormers nimmer zullen rus-
ten ; maar dat zij hem gestadig zullen veranderen , tot
dat er niet het minste spoor van overblijft?" Dit is juist
hetgene, wat er bij die nieuwerwetsche hervorming ge-
beurd is: nadat zij het heilzame juk van het kerkelgke
gezag had afgeschud, had zij geen grond van éénheid
meer, omdat dit gezag alléén in staat is, om het ver-
nuft in toom te houden. De nieuwerwetsche hervor-
ming , aan het onderzoek en aan het oordeel van ieder bij-
zonder mensch overgelaten, heeft duizend veranderingen
ondergaan zg heeft duizend verschillende gedaanten aan-
genomen: zg is verdeeld geworden in Wederdoopers, in
Kwakers, in Arminianert , in iiomaristen , in Episcopa»
len, in Puriteinen, in Socinianen, die allen tegen el-
kander overgestelde leerstukken hebben, en die het on-
der elkander niet eens zijn dan in hunnen algemeenen
haat tegen het aloude Geloof, en in de verachting van
alle gezag. Men heeft bijna dngelgks nieuwe Predikan-
ten zien opstaan, die, misnoegd over hetgene, wat de
Hoofden hadden geleerd , er gestadig veranderingen in
maskten. Vandaar zgn al die verschillende Geloofsbelg-
den'ssen in de wereld gekomen, die zoo tegenstrijdig
met elkander zijn: de Hoofden zelve bleven zich niet
gelijk, noch bij hun eerste plan van Godsdienst vast
staan ; hetgene, wat zij van daag opbouwden, wierpen
zg morgen weder om ver. Men kan op hen zeer wel
toepassen hetgene Hilabius van Poitiers tot de Arianen
zeide: d Gij gelgkt naar onkundige bouwmeesters, die
nooit over hun werk te vreden zijn: gij doet niets dan
ophouwen en afbreken. Er zgn thans bijna zoo vele
Geloofsbelgdenissen als menschen , en eene zoo groote
verandering in de leering als in de moden. Ieder jaar,
iedere maand ziet men eene Geloofsbelijdenis voor den
dag komen : gg schaamt u over de oude; gg smeedt :
nieuwe, om die naderhand te verwerpen." llu.'ine onge-