Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 101 ) \
gen." Zij zeiden tol de Keizers: a Wij aanbidden iiie^
mand dan God alléén; maar voor het overige gehoorza-
men wij u met vreugde." Zij zeiden nog met Terti/l-
i LiANus: I) Als Christenen, bidden wij God, dat hij deu
i keizers een lang leven, eene vreedzame regering, van
i* binnen rust eu /.ekerheid, van buiten overwinnende le-
gers , eenen getrouwen Senaat, gehoorzame onderdanen,
eenen algemeenen vrede, en al wat een mensch en een kei-
zer kunnen verlangen, verleene." Welk een groot on-
derscheid tusschen dezen geest van het Christendom, ea
dien der zoogenaamde hervorming!
CLXVIl. HOOFDDEEL.
Veranderingen der Proleslantsche Kerlen.

Een der kenmerken van de Ketterij, is de verdeeld-
heid en de verandering harer leerstukken. Daar de
Stichter haar uit zijn eigen brein heeft opgesteld, zoo
meent ieder ook voor zich geregtigd ta zijn, om hetgene,
wat hg geleerd heeft, volgens zijn eigen verstand te ver-
anderen en nader te bestemmen: de Stichter eener sekfe
heeft geen meer regt om nieuwe leeringen in te voeicii,
dan zijne aanklevers. Men heeft deze ongestadigheid' in
] de leer gezien bij de Arianen, bij de Pelagianen, enz.
j Zg is niet minder duidelijk te zien bij de Protestanten, l.i'-
i ti:r en Calvijn hebben hunne proselijten niet kunnen hoii-
i den binnen de palen, die zij hun hadden voorgeschre-
ven. ilet. was ook tegen de grondstelling der sekte, om
hun deze palen te stellea : zij hadden eene vrijheid aan-
: gekondigd, die zij Evangelische vrijheid noemde, die tot
dus verre onbekend was geweest, krachtens welke ieder
voor zich meester was, om zijn geloof te regelen. Wat
konde er nu wel anders uit deze vrijheid geboren wor-.
den, dan de grootste verwarring der leering, en eene
gedurige verandering! « Zij, die een éénig geloofs.
stuk hebben aangevallen," zeide in de vijfde eeuw de