Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( »00 )
deze oproerige dweepers, gedurende den loop van deze
oorlogen verwoest hebben. In de enkele provincie van
Dauphiné, hebben zij twee honderd zes en vijftig Pries-
ters, en honderd twaalf Monniken vermoord: zij zijn
met heiligschendende handen al woedende aangevallen op
de kostelijke oyerblijfsels der Martelaren en der Belijders*
van Jesds CnnisTus, om die te ontheiligen ; zij hebben
'ïiiet geweld de heilige Ligchamen weggenomen van de
gewgde plaatsen , waar men dezelve bewaarde ; zij heb-
ben die verbrand, en hunne asch in den wind gesmeten.
Om maar twee voorbeelden dezer wreede goddeloosheid
aan te halen; zij hebben in het jaar i562 de kas van
den H. Feanciscus vast Paula te Plessis-les-Tours aan ■
stukken gebroken , en toen zij zijn ligchaam. nog geheel
onbedorven vonden , hebben zg het langs de stralen ge-
sleept , en verbrand in een vuur, hetwelk zij aanstaken
met het hout van een groot Kruis. In hetzelfde jaar
hebben zij te Lion de kas van den H. Bonaventuba met
geweld weggenomen, zij hebben er al de kostbaarheden
van gestolen ; zij hebben de overblgfsels van den Heilige
verbrand, en zijne asch in de rivier de Saóne gewor-
pen. Als de leerstelsels van den zoogenaamden hervorm-
den godsdienst zoodanige buitensporigheden billijken, kan
zHn evangelie dan het Evangelie van Jesus Christus zijn ?
loen onze Zaligmaker zgne Apostelen uitzond, zeide hij
hun : Ik zend u als lammeren in het midden der wol-
ven ; verzet u tegen hunne wreedheid niet, dan door het
geduld en door de zachtmoedigheid. Er is zonder twijfel
bloed gestort om het Evangelie te vestigen , maar het is
niet dan het bloed der lammeren geweest ; en het wa-
ren wolven, die dat bloed stortten. De Geloovigen Teer-
den toen van de Apostelen geene andere leer dan die
van het geduld en van de onderwerping aan de Son-
vereinen , ën zij hebben haar onschendbaar aangekleefd;
zij zeiden door den mond van den H. Justinus in zijn
vèrweerschrift : d Wij gronden onze hope niet op deze
tegenwoordige wereld ; daarom doen wij in het minste
î^ceni) tegenweer tegen de beulen, die oas komen pgni-