Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
( 99 )
CL XVI. HOOFDDEEL;
Gewelddadigheden der Protestanten,
De keflerij is wreed en de vijandin van allc onder-
geschiktheid. De Arianen hadden de grootste onlustea
verwekt, en de verschikkelgkste gewelddadigheden ge-
pleegd. Hierin hebben de Protestanten hen nagevolgd;
zij hebben de magt der vorsten niet meer geëerbiedigd ,
dan het geestelijke gezag van den Paus. » Zoo het mij
geooiloofd is," zeide Luteb, tot zgnen Souverein spre-
kende, » zoo het mij geoorloofd is, uit liefde voor de
Christelgke vrijheid, de besluiten der Paussen, cn de re-
gels der Kerkvergaderingen niet alleen te verachten ,
maar zelfs met voeten te treden; meent gij dat ik eenen
j genoegzamen eerbied voor uwe bevelen heb, om dit;
j als wetten te beschouwen 7" » Het Evangeliezegt hij
I op eene andere plaats, heeft altgd onlusten veroorzaakt,
;j men moet bloed storten om het te vestigen." Welke
ijsselgke tooneelen heeft deze oproerige leei'ing niet duor
geheel Europa verloond. In Duitschland verzamelden Je
Luteranen zich in groote hoopen bijeen, vatten de
wapenen op, en gingen de landen van Zwahen, vaa
Frankenland, en van den Elzas verwoesten; zij plun-
derden en verbrandden de Kerken , vernielden de Kloos-
ters en de Kastcelen, bnigten de Priesters en de Mon-
niken gewelddadig om het leven. Jiij maakten een le-
ger van twee en zeventig duizend mannen uit, en de
keizer Karel V, had veel moeite om hen te bedwingen.
Hoe veel bloeds heeft het Calvinistendom in Frankrgk
niet gestort! Dit rijk is gedurende drie regeringen ver-
scheurd geworden door geiiarige oproeren , door burger-
oorlogen , door bloedige geveciiten. Men kan de geschie-
denis dezer Ketterij niet ieaen, zonder te sidderen en te
beven op het verhaal der buitensporigheden , welke zij
begaan of waartoe zg gelegenheid gegeven hee't. i\Ien
heeft het tnf np twintig duidend Kerken l;?rekondj di^
I