Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 97 ) \
Icopsluk der Profestanten beschouwt, werd fe Noyon ge-
boren. Nadat hij zijne eerste studiën te Parijs gedaan
• had, ging hij zich in de regtsgeleerdheid oefenen te Or-
leans en te Bourges, waar vermaarde scholen waren.
In deze laatsgenoemde stad had hg een beroemd man ,
maar die de leer van Luteb had ingezogen, lot leer-
meester. De leerling kreeg door zijnen omgang smaak
in die nieuwigheden, en hij ontveinsde zijne gevoelens
niet. Frankrijk deed toen zgn best om de besmetting,
die er begon in te sluipen, legen te houden, en de ko-
ning FiiANciscus I, ging volgens de strengheid der wet-
rten tegen de Luleranen te wei-k. Calvinus, aldus vree-
zende , dat men hem zoude opvatten , vertrok naar Bazel,
In die stad heeft liij zijn boek de Insiitutione Chrisdana
uitgegeven, welk als een kort begrip zijner geheele leering
is. Behalve het stuk van het H. Sacrament des Altaars,
week hij van de gevoelens van Lüter niet verre af; hij
ging zelfs nog verder: hij leert er in, dat dc vrije wil
door de zonde geheel vernietigd is; dat God de meeste
menschen geschapen heeft om hen te verdoemen, niet
uit hoofde van hunne misdaden, maar omdat het Hem
aldus behaagt: hij verwerpt de aanroeping der Heiligen,
het Vagevuur, en de Aflaten; hij neemt geenen Paus aan,
noch Bisschoppen, nocli Priesters, noch Feestdagen,
noch de eene of andere der godsdienstige plegtigheden,
die zoo zeer bekwaam zijn om de ziel van den mensch
op te wekken tot de aanbidding van het Opperwezen.
Luteh, ondanks de begeerte, die hij had om de zake-
lijke tegenwoordigheid van hel ligchaam en bloed van
Jesus Christus in hel H. Sacrament des Altaars te loo-
chenen , bleef er zoo van overtuigd, dat hij van dit ge-
loofsstuk nooit is afgegaan; Calvinus waagt het, cn
durft het verwerpen. Het is waar, dat hij, gedwongen
door de kracht dezer woorden van Jesus Christus dit is
mijn ligchaam, dit is mijn bloed, en verlogen door het
standvaslige en algemeene geloof'van dit geheim , eene
bijzondere verlegenheid doet blijken in de wijze om zich
II. Dlel. 5