Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 9Ö }
cif hij nit haar klooster genomen had, om haar voor
te prediken en te verleiden. Zoodanige lessen, doorïoo-
danij^e voorbeelden vergezeld, vonden gemakkelijk ingang
bij het volk, en eene sekle, die de bedorvene gene-
genheden van het menschelijke hart zoo zeer streelde,
nam van dag tot dag foe. Van Opper-Saksen verspreidde
zij zich in de noordelijke gewesten, in de hertogdommen
van Brunswijk, van Meckelenhurg, van Pommeren en
in Pruissen, waar de Groot-Meester van de Duiische-
Orde Lutersch is geworden. Toen Ltjteu zich aan het
hoofd eener vreesiclijke partij zag, legde hij hel mom-
aangezigt af, hij spoog onbeschroomd al zijne gal uit
tegen den Paus , en tegen de eerbiedwaardigste personen ;
hij braakte tegen hen eenen vloed van de lompste scheld-
woorden uil, zoo als naauwelijks de dolste glhoofdigheid
aan eenen ijlhoofdigen kan ingeven. Men kan de lage
zotheden, de smakelooze en walgende spotreden, de
tegen alle eerbaarheid aanloopende taal, die in zijne
vuile schriften verspreid zijn, niet lezen, zonder er met
verontwaardiging over te zuchten, en men heeft werk om
te begrijpen , hoe een zoodanig mensch nogtans zoo vele
gewesten en rijken tut zijne partij heeft overgehaald.
J)c hebzucht en de lust tot vermaak, die de twee groo-
te middelen zqn , welke hij gebruikt heeft, moeten wel
eenen sterken in\loed op bet menschelijke verstand heb-
ben , om de menschen zoo zeer verblind, en de verlei-
ding, tot schande der rede zoo sterk uitgebreid te hebben.
CLXV. HOOFDDEEL.
C^iriitvt voegt nog andere d%valingen hg die van Lvren.
Het Jaar i536.
Toen Luteb hel voorbeeld had gegeven om de leer,
door de geloovigen aangenomen te veranderen, zag men
een groot getal van zoogenaamde hervormers opdagen,
die, een gedeelte zijner dwalingen aannemende, er nog
nieuvt e bijvoegden. Calvinus, dien men als hel tweede