Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 94 ) \
God». De opyolj5ers van Lodewijk XI, bewezen hem
zeer vele weldaden, en hij zag zijne orde niet slechts in
Jlalië en in Franlrgk, maar ook in Spanje tn'in Duitsch-
land uitbreiden. Hij werd ziek in het klooster van Ples-
sis-les'Tours op eenen Palmzondag: hij ging op Witte-
Donderdag naar de kerk, met de grootste gevoelens van
godsvrucht, blootsvoets, met eene koord om den hals,
onder het storten van vele tranen, om er het H. Sacra-
ment des Altaars te ontvangen. Hy stierf 'sanderdaags,
nadat hij zgne Monniken vermaand had, hunnen regel
getrouwelgk na te komen , en elkander te beminnen.
CL XIV. HOOFDDEEL.
Ketterg van Lvter.
Het Jaar lói/.
God draagt zorg voor zgne Kerk, en Hij geeft haar
veelvuldige bewijzen zijner bescherming om haar gedu-
rende verscheidene stormen, die zich gestadig tegen haar
verheffen , staande te houden. Die , welken Lwter' in
het begin van de zestiende eeuw verwekte, is de vrees-
selijkste en schadelijkste geweest, welke zg sedert het
Arianendom geleden, had. Deze Aartsketter, in Saksen
geboren, was Monnik in de orde van den H. Augusti-
Kus, en Hoogleeraar aan,de Hoogeschool van Witienherg.
Door dat hg een onrustige, doldriftige en allerverwaand-
ste geest was, raakte hij in hevigen toorn bij gelegen-
heid der Aflaten, door Leo X, vergund; omdat er de
afkondiging van opgedragen was door de Preekheeren,
en niet aan die van zijne orde. Hij begon met sterk uit
te varen tegen de misbruiken der Aflaten,, vervol-
gens legen de Aflaten zelve. Daarna randde hij de leer
der Kerk omtrent de erfzonde, de regtvaardigmaking en
de heilige Sacramenten aan. Toen deze zijne goddeloo-
ze nieuwigheden door eene -Bulle van den Pans waren
veroordeeld geworden, viel de oploopende leeraar der-
zelver hevig uit tegen de Oppexhoofdigheid van den stoel