Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( S3 )
lokte vele personen naar hem toe , die hem verzochten,
om hen hg hera in zijne afzondering aan te nemen, en
hen Ie leeren ora God te dienen. Hij konde hun aan-
houdend verzoek niet wederstaan. Men maakte alzoo
eenige kluizen en eene bidplaats digt bij zijne grot. Dit
is als de bakermat van de orde, die hij kort daarna
stichtte, geweest; want, toen het getal zijner klooster-
lingen van dag tot dag aangroeide, bragt hem dit tot
het besluit, om op die zelfde plaats een klooster en eene
kerk te bouwen ; hetwelk hij ook ten uitvoer bragt door
de medehulp der inwoners van de omliggende plaatsen ,
die er de onkosten van hielpen dragen. De regel , dien
hij aan zijne leerlingen voorschreef, is geweest eene ge-
durige vaste te onderhouden; en om ben te leeren, dat
de boetvaardigheid zonder de ootmoedigheid niets nut is,
wilde hij, dat zij eene bijzondere gelofte van deze laatst-
genoemde deugd afleggen, en dat men hen Minimen ,
dat is te zeggen, de minste van al de kloosterlingen noe-
men zoude. Zijne orde is in het jaar 1474, door Six-
tü» IV, goedgekeurd. I^odewijk XI, hoorde «preken
van de buitengewone deugdzaamheid van Fbancisccs van
Paula , en hopende door deszelfs gebeden van eene ziek-
te, die hij had , genezen te worden, verzocht hij den heili-
gen man, om bij hem te komen. De Paus beval aan Fran-
ciscus om aan het verlangen van den koning te voldoen.
De heilige man gehoorzaamde; bij is er met zonderbare
teekenen van eerbied door den koning ontvangen gewor-
den, Lodeavijk wierp zich voor deszelfs voeten neder,
en smeekte hem ora God voor de herstelling zijner ge-
zondheid te'bidden; maar FnANciscus tracblte hem chnV
telijkere aandoeningen in te boezemen: hij vermaande
hem ora zich aan den wil Gods te onderwerpen, en om
aan Hem de offerande van zijn leven oj) te dragen. Hij
deed zich door eene volkomene verzaking, en door zijne
wijze verraaningen, die, in een ongeletterd en ongeoefend
mensch, liiet dan van den Heiligen Geest konde voort-
komen, door het geheele Hof eerbiedigen: men noemde
hem ook niet anders dan ien heiügen Man, den Man