Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 386» )
eet «ch in het gevaar om niet lang meer te bestaan.
Onderlusschen deed Mahomed , die zag , dat de Christe-
nen de voornaamste sterkte, en de grootste inkomsten
van zijn gebied uitmaakten, en ontwarende, dat de stad
ontvolkt was, afkondigen, dat zij er Vrij mogten inko-
men, en hij heelt verboden van hnn eenig kwaad te
doen: hij heeft hun zelfs toegestaan om eenen Patriarch
van Konstantinopel te verkiezen ; maar deze verdraag-
zaamheid zelve scheelde maar zeer weinig van eena
slaaftche dienstbaarheid.
CLXIll. HOOFDDEEL.
Instelling van de Orde der MiifiirEit.
Het Jaar 1474.
Omtrent dien tijd zag men de heiligheid van Fban-
eiscüs van Paula uitschijnen, dien God opwekte om
eene nieuwe Klooster-Orde te stichten, bijzonderlijk tot
de boetvaardigheid en tot de nederigheid ingerigt. Deze
heilige Stichter werd in de kleine stad Paula in Italië
geboren , en hij nam er den naam van aan. Zijne ou-
ders, die zeer deugdzaam waren, boezemden hem van
kindsbeen af den smaak tot de godsvrucht in, minder nog
door hunne woorden dan door hunne voorbeelden. De
jonge Franciscus werd inwendig overtuigd, dat hg ge®
roepen was ora een streng en verstervend leven te lei-
den. Hij oefende zich hierin bijna van zgne kindschheid
af. Hg at geen vleesch, noch visch, noch egeren, noch
melk. Hij maakte zich voor zijn geheel leven hier eene
wet van, die hij stiptelgk nakwam. Door eene inwen-
dige zucht tot de eenzaamheid aangezet, ging hij in eene
grot digt bij de zee wonen, alwaar hij zich niet dan
met goddelijke zaken bezig hield. De steenen van de
rots waren zijn bed, de kruiden, die bg zijne grot groei-
den, zijn voedsel, onder eene slechte eu armoedige klee-
ding droeg hij een ruw haren kleed. Het gerucht van
eene aoo zeldzame deugdzaamheid in een jong mensch,