Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 90 ) \
digd worden door de dienaren der goddelgke geregtig-
heid , die God hun zal toezenden, om het vonnis, welk
Hg in den Hemel reeds heeft uitgesproken , ten uitvoer
te brengen." Weldra zullen wij de letterlgke vervulling
dezer voorspelling zien.
CLXII. HOOFDDEEL.
Mahoubd II, neemt Konstantinopel in.
Het Jaar 1453.
Mahomed II. Sultan der Turken , had besloten, Kon-
stantinopel, de hoofdplaats van het Keizerrijk van het
Oosten, onder zijne magt te brengen; hij kwam er in
het jaar 1453 voor, en sloeg er het beleg voor op, met
een leger van drie honderd duiaend mannen, en omtrent
honderd galegen, zonder een groot getal mindere vaar-
tuigen hieronder te rekenen. Er scheelde veel aan, dat
de Grieken eene gelgke magt hadden om hem te weder-
staan. De bezetting van de stad bestond slechts uit vijf
duizend Grieken, en twee duizend vreemdelingen, waar-
over de keizer Konstantius Paeeologus het bevel op-
droeg aan Justinianus eenen Genueschen Officier van
eene groote ondervinding. Deze vorst had niets verzuimd
om Konstantinopel vóór de aankomst der Turken te ver-
sterken. Daar deze stad door eenen dubbelden muur
omsingeld was, heeft Mahomed veertien batterijen doen
aanleggen, waarop hij eenige stukken geschut van eene
zeldzame grootte had doen plaatsen, waaruit men brok-
ken van steenen, die wel twee honderd ponden wogen,
afschoot. Dit vreesselijke oorlogstuig gaf dag en nacht
vuur, op de stad, en beschoot haar met zoo goed ge-
volg , dat het weldra wijde bressen in de murea maakte.
De belegerden Heien niet na om in de netelige omstan-
digheid , waarin zij waren, den vijand eenen hevigen
tegenstand te bieden, zij stopten de bressen zoo veel als
het maar mogelijk was, en deden met voordeel uitval-
len , waarin zij een groot getal Turken doodden, en