Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 84 ) \
«oeval maakte in de Kerk eene vreesseiqke verwarrinR.
Geheel het Christendom vond zich ten aanzien van die
twee Paussen in twee parlijen verdeeld. Frankrgk ,
Spanje, Schotland, Sicilië zijn voor Clemens geweest:
Engeland, Hongarië Boheme, en een gedeelte van Duitsch-
land voor ÜRBANüS. Zij bestreden elkander met gees-
telijke wapenen, en de hevigheid, waarmede zij el-
kander vervolgden , stookte de scheuring nog meer aan ,
en vergrootte de rampen, die er de gevolgen van waren.
De dood van Uhdanus maakte geen einde aan de scheu-
ring. De Kardinalen , die hem voor den wettigen Paus
erkend hadden, benoemden eenen opvolger. Aldus ging
men ook bij de andere partij te werk. Deze ergerlijke
tooneelen werden dikmaals vernieuwd. De Kardinalen
eindelijk bedroefd over deze treurige verdeeldheid, ver-
eenigde zich in de Kerkvergadering van Pisa; en. oni
haar te doen ophouden, zetten zij Gbegorius XII. en
Benedictus XIII. af, en benoemden met wedorzijdsch
genoegen Alexander V. Gregorius XII. had eene inwil-
liging onderleekend om van de Pauselgke kroon afstand
te doen, bijaldien zgne tegenpartij fiet ook deed. On^
danks al de pogingen der Kardinalen duurde de .scheu-
ring voort, en het kwaad werd hoe langer zoo ergen.
De ontoegevendheid dergener, die naar de Pauselijke
waardigheid stonden, de gverzucht der Kardinalen der
verschillende parlijen, de strijdige belangen der vorstea ,
alles deed vreezen , dat de scheuring z'ch zoude vereeu-
wigen ; maar de Kerk heeft de beloften van den bgislahd
van Jesus Christus , en God verliet haar in dit uiterst«
gevaar niet. Hij ruimde al de hinderpalen uit den weg,
welke de menschelijke hartstogten cr in gelegd haddeii, .
om de vereeniging te herstellen, en zij is in de algemee-
ne Kerkvergadering van Constans, gehouden in het jaar
1414, weder hersteld geworden.' Nadat Gregorius XU.
afstand gedaan had, en Joannes XXlll. , die ticlo-ifd
bad voor het Pausdom te bedanken, en den Tegenpaus
Benedictus Xllf. w.aren afgezet, verkoos men er Mar-
xiMs V., die allj'.m in het algemeen voor wettigen en