Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 85 ƒ
e«nïgde stemmen, God op de plegtigste wijze AFfes
scheen eene duurzame wedervereeniging te beloven; ech-
ter hield zij niet langer stand dan tot den dood vau den
keizer Michaüi, : zijn zoon, die hem opvolgde, yec-
aieuwde de scheuring.
C L IX. HOOFDDEEL.
Scheuring van het TVesten. Kerkvergadering, van Cdïl&tanz^.
Het Jaar 1378.
Eene andere , nog veel ergerlijker, scheuring bedroefde
de Kerk korten tqd na die der Grieken, Zie hier wat
er de aanleiding van is geweeste De Paus Clemens V.,
die een Franschman was, ging te Avignon wonen, ert
zgne opvolgers bleven er hun verblijf houden. Jtalië-
leed veel door deze afwezigheid def Paussen, en Home
was bijzonderlijk door verscheidene partijen verdeeld. Men
verlangde er vurig naar en men hield ijverig aan op de:
terugkomst van den Paus. Eindelijk liet Geegorius XI,
zich door dit dringende aanhouden bewegen, en hij ver-
trok van Avignon. Hij is te Jiome onder de toejmchin-
gen van het volk in de ondubiielzinnigste blijken var»
vreugde ontvangen. Na zijnen dood liep het volk van
Rome, vreezende dat de nieuwe Paus, zoo hij een Fransch-
man was, weder te Avignon mögt gaan wonen, bijeeis
naar de plaats waar de Kardinalen vergaderd waren;
zij riepen : wjf. uillen een Jiomeih tot Paua hebben'. Be-
halve dezon oproerigen kreet, namen zij eene bedreigpn-
de houding aan. De Kardinalen benoemde den Aarts-
bisschop van Bary, die den naam van Urbanüs VL aan-
nam. Deze Pauä, die van eenen strengen en onbuigza-
men aard was, maakte weldra, door een onvoorzigtii^
gedrag, degene, die hem hadden verkozen, misnoegd.
Over hunne keus ontevreden, vertrokken zij nt Rome-,
verklaarden hunne vei-ziezing voor nietig bij gebrek aan
genoégzarae vrijheid, en verkozen eenen auilereni Paus-
oader'den naam van Clemens Y''-' L^it oageIakkfg,e-