Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 82 ) \
gemeene Vader van al de Christenen in genoemd was.
Zij hadden ook eenen anderen brief uit naam van vgf
en-dertig Grieksche Aartsbisschoppen, met hunne suffra-
ganen of onderhoorige Bisschoppen. In dezen brief ga-
ven de Kerkvoogden hunne toestemming en hunne mede-
werking te kennen tot de wedervereeniging met de Kerk
van Rome. Bij de aankomst van deze Afgezanten gin-
gen al de Vaders der Kerkvergadering hun te gemoet,
en geleidden hen naar het paleis van den Paus, die hen
op eene eervolle wijze ontving, en hun den kus van
vrede, mét al de teekenen van eene vaderlijke gene-
genheid gaf. De afgezanten toonden, van hunnen
kant, voor den Paus allerlei eerbewijzingen, welke men
aan den Stedehouder van Jesus Christus, aan het Hoofd
van de algemeene Kerk verschuldigd is; zij verklaarden ,
dat zg kwamen uit naam vaa den keizer, en van de
Bisschoppen van het Oosten, om weder te gehoorzamen
aan de Roomsche Kerk en een en hetzelfde Geloof met
haar te belgden. Deze verklaring vervulde aller harten
met de levendigste vreugde. Op den feestdag van den
H. Petrus deed de Paus in de tegenwoordigheid der
gansche Kerkvergadering de Mis in de hoofdkerk van
Liori. Nadat de Geloofsbelgdenis in het Latgn was ge- ■
zongen geworden, hebben de Patriarch Germanus , en
de andere Grieken dezelfde Geloofsbelijdenis, om de een-
heid van het Geloof te kennen te geven, ook in hunne
taal gezongen. Zg kwamen bij de vierde zitting, en
werden geplaatst aan de régterzijde van den Paus na
de Kerdinalen. Men las overluid de brieven, die zij
hadden mede gebragt. Toen zweerde de groote Looo-
thetes, uit naam van de natie «f van al het Grieksche
volk, de scheuring af, nam de Geloofsbelijdenis der
Roomschs' Kerk aan, en beleed de opp.erhoofdigheid
van den heiligen Stoel. De Paus, nadat hij met weini-
ge woorden de vreugd der Kerk, die eindelgk al hare
kinderen in haren schoot wedervereenigd, teederlijk om-
helsde, betuigd had, bief hij den lofzang Te Deu.m op;,
en allen, die er tegenwoordig waren, dankten^ met ver-
m