Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 8i )
CLVIII. HOOFDDEEL.
Eerste wedervereeniging der GniEKEy, Tvfeeda iKerk-,
vergadering van Lion.
Het Jaar 1274.
Het Toornaamste voorwerp der Kerkvergadering van
Lion was de wedervereeniging der GniEKEw' met de
Hoomsche Kerk, waarvan zij sedert langen tijd afge-
scheiden waren. Deze Kerkvergadering werd den 27
Mei 1274 geopend en duurde tot den 17 Julij. De ver-
gadering is zeer talrijk geweest: er bevonden zich vijf
honderd Bisschoppen en zeventig Abten. Jacobus, ko-
ning van Arragon, ging er in persoon naar toe: de af-
gezanten van verscheidene andere vorsten woonden haat
ook bij. MichaL'i, Paleoloous , die toen keizer vm
Konstantinopel was, nam deze wedervereeniging zeer te.c
harte; maar het was uit-staatkundige inziglen nadat hi)
Boudewijn hl van den keizerlijken troon had verjaagd;
vreesde hg van door de Laigmche vorsten aangevallen
fe worden. Om den storm, die hem bedreigde, af te
wenden, keerde hij zich tot den Paus, ea beloofde hem
zgn gezag te zullen gebruiken om de scheuring te doen
ophouden. Dit voorstel was den Paus des te aangena«
mer, omdat de Grieken uit zich zelve eene wederveree-
niging aanboden, waartoe men hen tot dus verre zonder
vrucht had aangemaand, en omdat de omstandighedea
gunstig schenen om dit groote ontwerp ten uitvoer te
brengen. Micuaöi, , die Gregorius X. verzocht had,
om de Kerkvergadering bijeen te roepen, vcrzuimda
niet om er zijne afgezanten op te zenden; te weten:
Girmanus , oud Patriarch yan Konstantinopel; Theopha-
nf.s, Metropolifaan van Nicea; cn Georgius, groot Lo-
gothetes, dat is te zeggen, aartsschatmeester van hef.kei.
zerrijk. Zij waren belaU met eenen brief voor» den
Paus, die er de eeicsle en de opperste Bisschop, de al-
"4