Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 371 }
een deel ran aan de kinderen van den H Francisous,
en het andere deel aan de kinderen van den H. üomi-
nicü8 zoude geven. De H. Tho.mas van Akwinen, uit
een adellqk geslacht in het koningrijk Napels gesproten,
was toen het sieraad en de eer dezer laatst genoemde
Orde. Hij kreeg eene opvoeding, evenredig naar zgne
geboorte, en naar de gelukkige vooruitzigten, die men
van hem had. iVIen zond hem naar de vermaardste scho-
len van Italië, eerst naar Mont-Cassin, daarop naac
Napels, waar eene bloeijende universiteit was. IJe jonge
Thomas gaf toen reeds blijken van de grootste bekwaamw
heid tot de wetenschappen, en toonde de sterkste gene-
genheid tot de deu.gd te hebben, (üenige onderhandelin-
gen, die hij hield met eenen Dominicaner Monnik, die
een man vol van Gods geest was, wekten in hem eene
vurige begeerte op om in die Orde te gaan, en, toen
hij zeventien jaren oud was, werd hij er ingekleed. Toen
zijne familie dit ontwaar werd, stelde zij alles in het
werk om hem van zijn beslnit te doen afzien; maar hij
bleef er vast bg. Het gelukte haar om zich van zgnen
persoon meester fe maken; men zette hem gevangen,
en men behandelde hem zeer hard; maar hg bleef
onbewegelijk. Findelijk stelde men een middel in het
werk, hetwelk de hel alléén kan ingeven; men lief
namelijk een ligt vrouwspersoon, dat men dacht wel in
staat te zullen zijn om hem te verleiden, bij hem in
zijne kamer gaan. Tho.mas , verschrikt over het ge-
vaar, hetwelk zijne onschuld liep, bad God, den Gever
dir kuischheid, ora hulp; daarop greep hij een brandend
haut. en joeg met verontwaardiging dat slechte vrouws-
persoon uit zijne kamer. Nadat hij God voor deze over-
winning bedankt had, wijde hg zich op nieuw aan des-
zelfs dienst toe, en bad Hem onder het storten van eenen
vloed van tranen, om de- genade van nooit tegen die
deugd te zondi;^en, waarvan de duivel had getracht hera
te berooven. Zijn gebed is verhoord geworden ; tot loon
zijner getrouwheid, heeft hij de gaaf eener volmaakte
kuischheid bekomen. Nog meerj God liet toe, dat men