Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
hebben: ih geloof in den Heiligen Geest, voegen wiJ er
terstond bij, en in eene heilige Catholijke Kerk, waar-
door wij ons verpligten, om eene onfeilbare en eeuwig-
durende waarheid in de algemeene^ Kerk te erkennen ;
omdat diezelfde Kerk, die wij gelooven dat voor^^alle
tijden is, zoude ophouden de Kerk te zijn, zoo zij op-
hield de door God geopenbaarde waarheid te leeren. Dit
geloof is gegrond op de plegtige belofte, welke Jesus
CuRibTus haar door deze woorden gedaan heeft: Mg is
alle magt gegeven in den Hemel en op de aarde; gaat
dan, onderwast alle volken, hen leerende onderhouden
al wat ik u bevolen heb , en zie! ik ben met u al de
dagen tot de voleinding der wereld, Jesus Christus heeft
de/e belofte gegrond op zijn alvermogen: leert met de-
een alverniogenden bijstand alle waarheid, bestrijdt er
alle dwalingen mede; niets zal u kunnen overweldigen,
en deze bijstand zal u nimmer ontbreken : ik zal al de
dagen met u zgn, en., ik zal met u zijn tot het einde
der wereld.
V. HOOFDDEEL.
Dood van den t!. Jjcobcs , den Jongeren.
Het Jaar van onzen Heer J. C. 6j.
De H. Jacobus, bijgenaamd de Jongere, om hem vaa
eenen anderen Apostel van denzelfden naam te onder-
scheiden, was tot Bisschop van/erziia/e/n aangesteld. Hg
was degene, die in de eerste Kerkvergadering, na den
H. Petrus, het woord voerde. Hij was van al de Geloo-
vigen bemind, en bij de Joden zelve in achting, uit-
hooï'de van zijne uitmuntende heiligheid. Hij leidde een
zeer streng leven: hij liet zijn haar niet sngden, en hij
dronk noch wijn, noch eenigen anderen dronkenmaken-
den drank. j\Ien voegt er bij, dat bij barrevoets ging,
en dat hij maar gekleed was met eenen eenvoudige«
groven mantel, en een enkel onderkleed. Hij was ge-
woon naar den tempel te gaan, als er geen measch in