Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 74 ) \
ik haar teederlijk beminde; maar naardien het ü be-
haagt, haar aan mij te ontnemen, zoo zij uw heilige
naam in alle eeuwen geloofd." Deze dood maakte hem
bedacht om naar Frankrgk terug te keeren; het was
bijna zes jaren, dat hg er uitgetrokken was. Hg maakte
zgne laatste beschikkingen, en na de plaatsen van Pa-
lestina in staat van tegenweer gesteld te hebben, ver-
trok hij uit de haven van Acre in de maand April 1254 ,
onder de onophoudelijke zegenwenschen van al hetvelk,
van den Adel, en de Bisschoppen , die hem tot aan zgn
schip uitgeleiden. Op zee was de heilige Koning gesta-
dig bezig met bidden, met te zorgen voor de zieken,
en met de matrozen te onderwijzen: zijne voorbeelden
hadden de beste uitwerksels; de Godsdienst geschiedde
er bijna zoo regelmatig als in een klooster. Hij kwam
in Provence aan land, en sloeg den weg naar Parijs
in , waar hg den 5 September aankwam, Eene zijner
eerste zorgen is geweest om God te gaan bedanken in
de Kerk van den H. Diomjsius, aan welke hij heerlgke
geschenken heeft gegeven.
CLV. HOOFDDEEL.
Tweede Kruistogt van den H. LovsiriiK; zijn dood.
Het Jaar 1270.
Toen de heilige Lodewijk nu uit Palestina was terug
gekomen, behield hg nog het kruis der Kruisvaarders,
omdat hij van toen af op eene tweede onderneming tot
dat zelfde einde bedacht was. Hij is in die gedachten
gesterkt door de tijdingen, die hg uit dat land kreeg.
De ongeloovigen hadden, sedert zijn vertrek, een ge-
deelte der plaatsen, die hg versterkt had, hernomen ,
cn ziy pleegden er de grootste wreedheden tegen de
Christenen, die weigerden om het Maiiomedasesdom te
omhelzen. Die vorst gaf, nadat hg de zaken van zijn
koningrgk geregeld had, zijn besluit te kennen, waarin
^as, om hun te hulp te komen. Hg haalde d«