Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 70 )
die bij den koning; in hetzelfde schip was, hield een
Kruis zepr hoog verheven op, om de soldaten op het zien
van dit heilige teeken aan te moedigen; eene boot vaar-
de vooruit, en men had er de oorlogsbanier opgerlgt,
welke een standaard was, dien de koningen A"an Frank-
rijk in den oorlog zich lieten vooruit dragen. ï)aar
het water te laag was om met de schepen tot aan het
strand te komen, sprong de koning met den degen in
de hand in zee, en het gansch^ leger volgde hem. De
vijanden schoten eenen regen van pijlen ; maar zg kon-
den het niet uithouden tegen den geweldigen aanval der
Franschen; zg namen in wanorde de vlugt. De inwo-
ners en het garnizoen verlieten deze plaats, en de koning
trok er zonder tegenstand in. Het geschiedde niet met
de pracht en den luister van eenen overwinnaar, maar
met de nederigheid van eenen waarlijk Christen koning,
die aan God eene opregte hulde van zgne overwinning
doet. Hij trok er met Processie. binnen, blootsvoets,
met de prinsen en met de Geestelijklieid. Aldus ging
men tot aan den voornaamsten Turkschen tempel, dien
de Legaat tot eene Kerk inwgde, en waar hij eenè
plegtige Mis deed.
CLIIL HOOFDDEEL
Gevangenschap van den H, LoDEfriJk.
Het Jaarna a5o.
De H. Lodewijk, nu meester van Damietle j htsXooi
om regtstreeks op Kaïro, welke de hoofdstad van Egypte
was , te trekken. Om daar te komen, moest men het
leger der ongeloovigen, welk op eene plaats, Massoure
genaamd, gelegerd lag, bestrijden. De koning geleidde
er zijne troepen henen, en viel de vijanden aan, die
eenen sterken tegenstand boden. De roekeloosheid van
den graaf van Artois, die tegen het bevel van den ko-
ning , zijnen broeder, tot in Massoure doordrong, haalde
over zich en oyer het .^Frawcfe leger sL de ongelukken,