Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
: ( Gg )
ijj lijk was om het hem te weigeren. Toen hij het Kruis
I kreeg, kuste hij het met eene hartelqke genegenheid,
tl en verklaarde, dat hg genezen was. Inderdaad, kort daar-
II op verscheen hij in het midden van zgn volk, en op het
zien der algemeene vreugde werd hij teederlijk aangedaan.
Hg bereidde zich door de oefening van allerlei deugden
om zijne gelofte te volbrengen. Ue meeste prinsen ga-
ven zich ook ter Kruistogt aan, en hun voorbeeld is
door de Edelen en door het volk gevolgd geworden. De
koning scheepte zich in met het voornemen om den oor-
log in £gypie te voeren, en den Sultan die het heilige
Land veroverd had, in zijn eigen land aan te vallen. Men
kwam gelukkig op het eiland Chyprus aan, waar de
koning magazijnen had doen aanleggen Van daar zond
hij eene oorlogsverklaring aan den Sultan van Egypte,
! ingeval hg weigerde om den Christenen de plaatsen, wel-
1 ke hun ontnomen waren, weder te geven. De trotsche
: Muzelman weigerde de teruggave, en maakte zich ter
i verdediging gereed. De vloot der Kruisvaarders ver-
i trok dan van het eiland Chyprus, en zg kwam in
i het gezigt van Damiette, eene der sterkste plaatsen
^ van Egypte. De vgand had de kust bezet, om zich ter
\ gen de landing te verzetten. Toen ging de koning op
1 het bovenste verdek staan, en was door al de prinsen
en Edelen omringd n Mijne lieve vrienden ," zeide hg
hun, » eene bgzondere Voorzienigheid heeft ons deze
reis doen ondernemen ; wg kunnen er niet aan twijfelen ,
of God heeft er iets gewigtigs meê voor: wg zullen on-
overwinlijk zgn, zoo wij vereenigd blijven; maar hoe
; het ook moge uitvallen, het zal voor ons voordeelig zijn;
] sneuvelen wg, dan bekomen wij de onsterfelijke martel-
! kroon; overwinnen wg , dan zal God er door verheerlijkt
i worden. Laat ons voor Hem strijden, Hg zal voor ons
zegevieren. Ontziet mgn' persoon niet, ik ben slechts
een mensch, wiens leven in Gods handen is." Deze
woorden en de onverschrokkenheid van den honing boe-
; zemden den Kruisvaarders eenen nieuwen moed in : men
wendde ikloekmoedig den steven slrandwaarts. De legaat,