Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 67 )
den; foonde hem er zijne erkentenis voor,, door hem
de Doornen Kroon van onzen Zaligmaker, welke van
onheugelijke tijden af bewaard werd in de kapel van het
paleis der keizers van het Oosten, aan te bieden. De
godsdienstige Vorst nam dit aanbod met eene ongeloofe-
Igke vrengd aan. Hg zond ten eersten afgevaardigden
naar Konstantinopel, aan wie de keizer brieven mede
gaf, waarin het bevel stond om aan hen dit kostbare
onderpand over te geven. Toen de afgevaardigden in die
stad kwamen, ontwaarden zij, dat men genoodzaakt
was geweest, om de heilige Kroon tot een pand in han-
den der Venetianen te stellen, die eene aanzienlijke som
geschoten hadden. Men moest die aflossen, om het hei-
lige ovferbigfsel terug te bekomen. Zoo haast ah Lode-
wiJK, van dit traktaat kennis gekregen had, loste hij
haar op zgne onkosten. Zij werd dan naar Frankrgk
gebragt, bezegeld met de zegels van het keizerrijk, en
met die van het Gemeenebest van Venetië. Toen de
koning wist, dat zij den kant van Sens naderde, ging
hij haar te gemoet tot aan het vlek Villeneuve, verge-
zeld door zgn hof en door een groot aantal Geestelgken.
Op het zien van de heilige Kroon, smolt hij zoo zeer in
tranen, dat iedereen er door geroerd werd. Vervolgens
droeg hg, en zgn broeder Robertus de kas, waarin zij
lag, en zg droegen dezelve blootvoets gaande, in het
midden van eene ontelbare menigte volks, van de poort
van Sens tot aan de kerk van dea H. Stepanüs dier
stad. De godvruchtige koning ontving haar met dezelfde
aandoeningen en dezelfde staatsie te Pargs, en deed
haar in zijn paleis plaatsen. Eenige jaren later ontving
hg nog van Konstantinopel verscheidene andere overblijf-
sels, een aanmerkelijk stuk van het heilige Kruis, het
gzer van de speer, die de zijde van den Zaligmaker heeft
geopend, de spons, die, met gal en azijn doortrokken,
Hem is aangeboden geworden. Hij deed die in zilveren
kassen, rijk van edelgesteenten, sluiten; en om die eene
aanzienlijke plaats te geven, deed hij eene zeer schoone
kapel bouwen, op dezelfde plaats waar de oude bid-