Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 66 ) \
\Tel om de schriften der Kerkvaders, die hij gewoon was
té lezen, om zgne andere letteroefeningen te heiligen ,
eh te verstaan. 'J'oen de jonge monarch zelf begon te
regeren, legde hij zich toe om al zijne pligten te ken-
nen , en om die getrouwelijk te vervullen. Prachtig als
hij het moest zijn, beminde hij nogtans de bezuiniging,
en was in alles een liefhebber van de eenvoudigheid:
zijne kleeding, zijne tafel, zijne hofhouding, alles gaf
blijken, dat hij een vorst was, die de pracht haatte.
Nadat .hij het grootste gedeelte van zijnen tijd tot de
staatszaken besteed had , schepte hij zijn vermaak om met
godvruchtige personen om te gaan: iederen dag bragt
iiij eenige uren met godsdienstige oefeningen door, en
daar degene, die zoo godvruchtig niet waren als hij,
hierom kwalijk van hem spraken, antwoordde hij
met zachtzinnigheid: » i)e menschen zijn wonderlijk!
men rekent het mij tot eene misdaad, dat ik gestadig
bid, en men zoude er geen woord van spreken, ^als ik
deii tijd, dien ik er toe besteed, zoude gebruiken om
gelukspelen te spelen, en om op wilde beesten of vo-
gelen te jagen."
CLl. HOOFDDEEL.
De H. LovijriJK doet de Doorne Kroon naar
Frankrijk brengen.
Het Jaar 1239.
De H. Lodewijk had nog niet lang de teugels der
regering in handen gehad, of hij vond reeds gelegenheid
om zijne godsvrucht, en zijnen eerbied voor den Gods-
dienst duideli)k aan den dag fe leggen. BouDEwut! III.
keizer van Konstantinopel, was in Frankrijk gekomen ,
om hulp . fe verzoeken om zijnen waggelenden troon te
onderschragen. Die troon was nooit, sedert dat hij door
de Latijaen beklommen was, vast gevestigd geweest, en
hij werd toen door de Grieken sterk aangevallen. Boude-
wiJN , door den heiligen Ko.ning met weldaden oyerla-