Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
(13)
den Heiligen Geest en ons goed gedacht u geenen an'
deren last opteleggen, dan deze noodzakelijke dingen:
dat gg u onthoudet van hetgene, wat den ajgoden
geofferd is, en van bloed, en van verstikte dieren, en
van hoererij. De Apostelen hebben in deze eerste Kerk-
vergadering het voorbeeld gegexen, hetwelk de Kerk
in de algeineene Kerkvergaderingen gevolgd heeft, niet
alleen om het verschil over de geloofsstukken te beslis«
sen, raaar ook om de tucht te regelen met het hoogste
gezag, en, onafhankelijk van de wereldsche magt in
zaken, die regtstteeks op de zaligheid betrekking heb-
ben. Er komt eene aanmerkelqke oneenigheid onder de
Geloovigen, men gaat de kerk van Jeruzalem, waar de
prediking van het Evangelie was begonnen, waar toen
de H. I'etbus was, er over raadplegen. De Apostelen
houden eene vergadering: men overweegt de zaak ern-
»tig; ieder der Aj)ostelen zegt zijne gedachte , men maakt
het besluit op. Ue H. Petrds zit in de vergadering
voor, hij opent haar, hij stelt het verschil voor, en zegt
het eerste zijne gedachte; na hem spreekt de H. Jaco-
Büs. Men schrijft het besluit, gegrond op de H. Schrift
op, niet als een menschelijk oordeel, maar als eene God*
spraak van den Heiligen Geest, en men zegt vrijmoedig:
het heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht, l\len
lendt dit besluit aan de bijzondere kerken, niet om
onderzocht, maar om met eene volledige onderwerp
ping aangenomen en gehoorzaamd te worden. De Hei-
lige Geest spreekt dan door den mond der Kerk. De
H, Paulus en Silas, die dit eerste oordeel der Aposte-
len , die in eene Kerkvergadering, alwaar de H. Petrus
voorzat, waren vergaderd geweest, den Geloovigenovec-
bragten, wel verre van hun toetestaan om de zaak,
die men beslist had, op nieuw te onderzoeken, doorreis-
den ook de sleden, hen leerende om de bevelen der
Apostelen te ondei houden. Aldus berusten de kinderen
Gods in het oordeel van de Kerk, verzekerd, dat zij,
door haren mond, de Godspraak van den Heiligen Geest
koeren. Daarom als wij in de geloofsbelijdenis gezegd