Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( C4 )
» Ik heh geen ander boek gebruikt, dan het boek der lief-
de." Hij heeft het uur van zgnen dood lang vooraf voor-
zegd. Op het einde van de maand Julij zeide hij aan eenige
vrienden: o Gij ziet, dat ik nog gezond ben , ik zal echter
nog sterven voor den feestdag der Hemelvaart van Maria."
Inderdaad, hij heeft eene hevige koorts gekregen, en
nadat hij zgne kloosterlingen vermaand had om de naas-
ten te stichten, en om bunnen staat door hunne deugden
te vereeren, ontsliep hij, op asch boete doende, zach-
telgk. — Als men ter goede trouw de gewigtige diens-
ten, die de kloosterlijke Orde bewezen hebben, op den
regten prijs stelt, alles wat zij gedaan hebben om de
volken fe onderwgzen en te bekeeren, om de Herders
in de uitoefening van hun heilig ambt behulpzaam te
zgn, zal men niet kunnen ontkennen , of deze stichtin-
gen hebben ons eene menigte van mannen opgeleverd,
die zoo we! voor den staat als voor de Kerk hoog te
schatten zgn geweest.
CL. HOOFDDEEL.
Geboorte en opvoeding van den H, LoD^rruK, koning
pan Frankrijk.
Het Jaar i2i5»
God zegende deze eeuw, die zoo vele heilige mannen
beeft voortgebragt, nog ten hoogste door de geboorte van
eenen grooten I'rins, die den troon door zijne deugden
heiligde, en door zgne zeldzame hoedanigheden er de
roem van was. Lodewijk IX, was naauwelijks twaalf
jaren oud, toen zijn vader stierf. Hij is opgevoed ge-
worden onder de voogdijschap van zijne moeder , Blanka
van Caslilje, die als regentes het koningrijk \an Frank'
rpk bestuurde. Deze deugdzame Prinses boezemde haren
doorluchtigen zoon van jongs af, de liefde tot de deugd
en den lust tot de godsvrucht in. Zg sprak hem dik-
wijh aan niet deze schoone woorden , die zoo zeer passen
in den mond eener Cliristelijke moeder, n Mijn zoon ! hoe
teeder ik u o(?k beminne ; zou ik echter liever zien , dat