Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 6a )
heel geen deel aan deze oorlogs-toerusflng: de zachtmoe-
digheid en het geduld waren de eenigste wapenen, waar-
van hg zich bediende. Als hg zag, dat het leger der
Kruisvaarders naderde, stelde hg alles in het werk , om
het gevaar, welk dat hardnekkige volk bedreigde af te
wenden. Toen hg zich in het vervolg onder de Kruis-
vaarders bevond, merkte hg op, dat er velen maar on-
der gegaan waren om te plunderen, en dat zij zich aan
allerlei buitensporigheid overgaven. Hg ondernam om
onder de Kruisvaarders zelve eene hervorming te ma-
ken , en hij werkte er met zoo grooten ijver aan, als
hg getoond had , om de Albigenzen te bekeeren.
CXLIX. HOOFDDEEL.
De H, Doximcüs verkrggt de behrachtiging zgner Orde,
Het Jaar 1216.
De Kruistogt, tegen de Albioenzen ondernomen, was
noch het eenigste, noch zelfs het beste middel jjm het
in Langedoc te herstellen en te handhaven. God
schrik uitvfPA-S'^""^ ^oed meer door overtuiging dan door
_____•___„ Ijji gaf den H. Domikicus een voor-
nemen in om eene nri..? i •• » . r
.. .,ich,e„, ^ie .Icl.
T'«dikinge.n kon-
tig kloosterleven, krachtdadig door
den arbeiden om het licht des Geloofs'te'verspreide
en de zaligheid hunner naasten te bevorderen. Met dit
inzigt vereenigde hij zich met eenige medegezellen, die
er in bewilligden om gemeenschappelijk te leven, volgens
den regel die hij hun voorschreef. Fodlque, Bisschop
van Toulouse, had veel genoegen in dit onderwerp, en
hij begunstigde het uit al zijn vermogen, dat het ten
uitvoer werd gebragt. Hg nam Dominicds mede naar
Rome, om de goedkeuring van den Paus te verkrggen.
Na eenige moeijelijkheden die weldra opgehelderd wer-
den, keurde de Paus de nieuwe slichting goed, en be-
krachtigde door zijn gezag derzelver instellingen. De
Bisschop Foux-que gaf den H. Domimcüs en zgnen leeir