Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 6i )
ters, ontlieiligSen de kerken, braken de gewijde vaten
in stukken. De zendelingen zagen het gevaar dezer
moegelijke onderneming wel in; maar zg werden er niet
door afgeschrikt. Zij waren bereid om hnn leven voor
eene zoo schoone zaak op te offeren. God verloste hen
uit verscheidene gevaren: men had twee moordenaars
op eene plaats gesteld, waar Dominicas moest langs
gaan; maar hg ontsnapte aan hunne handen. ïoen men
hem naderhand vroeg, wat hij zoude gedaan hebben,
zoo hij in de handen dier moordenaars gevallen ware,
zeide hij: » Ik zou God bedankt hebben, en gebeden
hebben, dat mijn bloed langzaam droppelswijze mogte
vloegen, en dat mijne ledematen, het eene lid na het
andere , mogten afgehouwen worden, om alzoo mijne
pijnen langer te doen duren, en^ dat mijne kroon aldus
heerlijker zoude zijn." Dit antwoord maakte eenen le-
vendigen _ indruk op zijne vijanden.' De heilige Zende-
lingen hielden meermalen eene onderhandeling met de
ketters, en zij vielen allen ten voordeele der waarheid
uit. Er verliep geen dag, of er gebeurden aanzienlij,"
bekeeringen; maar de gemoederen der ketterSeFuffsteund
delen te nemen , en men kondigde tegen hen eenen
Kruistogt af; niet zoo zeer omdat zij in het Geloot
dwaalden, maar omdat zij de wetten der maatschappe-
Igke zamenleving den bodem insloegen, en de algemeene
rust verstoorden. Simon , graaf van Montfort, had het
bevel over dat leger, welk men tegen de Albioenzex
had opgeregt. Die graaf vervolgde hen dapper, en zoo
er in den loop van zijne krijjsverrigtingen eenige trek-
ken van eene ongemeene wreedheid gevonden worden,
zoo moet men in het oog houden, dat hij me! onmenschen
te doen had, van welke hij meende dat hij op geene
andere wijze de gewesten, die zij verwoestten, konde
zuiveren, Overigens, de H. Dominicvs had iu het ge-