Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 55 ) \
altijd de stilzwijgendheid. — Dit is zoo wat het begin
van de orde der Karraeliten geweest. — Zaakgelastigden
van den Paus Innocentius IV. hebben in het jaar i2i.6
eenige ])unten van dezen regel verzacht en er andere
bijgevoegd. Bertiioldus II. vierde Generaal der Karrae-
liten , ziende, dat Palestina bloot stond voor de ver-
woestingen der Saracenen, zocht zijne Orde in vreemde
landen te vestigen. Hij bragt haar in het eerst ovec
naar het eiland Chyprus, en in het jaar laSS naar
cilië; en onder Alanus, zgnen opvolger, is deze Orde
in Engeland in het jaar 1240 toegelaten geworden. De
H. LoDEWiJK-Hbragt, toen hg uit het heilige Land terug
kwam , eenigen van die Kloosterlingen mede, en vestig-
de hen te Parijs. Deze Orde vermeerde zich in korten
tijd aanmerkelijk, verspreidde zich door de geheele La-
tgnsche Kerk, bewees en bewijst nog groote diensten aan
den Godsdienst door het onderhouden der Evangelische
Raden, en door de uitoefening der heilige kerkelgke be-
dieningen. Rij vervolg van tgd, is zij in verscheiden
vergaderingen verdeeld, die meer of minder volgens hare
eerste instelling leven. (Zie lager CLXXXV, Hoofdd.)
De gelukzalige Albertus werd den 14 September 1214
in de stad Acre vermoord, toen hij op Kruisverheffing
bij de Processie was, door eenea booswicht, dien hg om
deszelfs misdaden bestraft had.
CXLVI. HOOFDDEEL.
Instelling van de Minder-Broeders.
Het Jaar 1204.
De instelling van twee vermaarde Orden, die gelijk-
tgdig plaats had, is voor het oog van den Godsdienst in
vele opzigten een zeer belangrijk voorwerp. Francis-
CU8, te Assisië, eene kleine stad vaa Italië, geboren ,
stichtte de eerste van deze twee Orden, en gaf aan zg-
ne leerlingen.den naam van Minder-broeders. Zgn va-
der, die een koopman was, wilde hem tot denkoophaa-