Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 54 ) \
THOLDus genaamd, omstreeks het jaar ii55 op den berg
Karmelus in Palestina digt bij Ptolomaïs, op de plaats
waar de grot van IÜlias was, bgeen gebragt had, het
geluk gehad om er zich staande te houden, en hadden
in het jaar i2o5 eenen Brocardus tot overste. Alber-
tus Bisschop van Verceil in het Piemontesche, die ten
hoogste beroemd was, omdat hij allerlei deugden in zijn'
persoon vereenigd had, is in dien tgd door de Christenen
van Palestina verkozen tot opvolger van Sifridus of
Geofridus Kardinaal, Legaat in Palestina , en Latgn-
sche Patriarch van Jeruzalem, die in het jaar 1204 het
Patriarchaat nederlegde. De Paus Innocentius UI. over-
tuigd , dat Albertus de bekwaamste persoon was om die
Kerk in de netelige omstandigheden, waarin zg zich be-
vond, fe besturen, keurde deze verzending goed, en be-
krachtigde dezelve. De Dienaar Gods gaf zich des te
gewilliger over aan hetgene, wat de Paus van hem
eischte, omdat het Patriarchaat hem aan vervolgingenen
zelfs aan den marteldood blootstelde. In het jaar 1206
in Palestina aangekomen, ging hij in de stad Acre wo-
nen, omdat, zoo als wg gezien hebben, Jeruzalem inde
magt der Saracenen was. Ue H. Patriarch leefde er in
een gedurig marteldom, door de vervolgingen, waaraan
hg was blootgesteld, door zijrte uiterste waakzaamheid
over zijne kudde, en door de strenge boetvaardigheid,
die hij zelf oefende. Zoo vele deugden wonnen hem
het 'vertrouwen der Monniken van den berg Carmelus,
die den Profeet Elias voor hunnen voorganger hielden:
zg vervoegden zich bg den heiligen Patriarch om van
hem eenen regel te ontvangen. De heilige Man voldeed
aan hunnen wensch : hij schreef hun omtrent het jaar
1209 eenen regel voor, waaruit men ziet, dat deze Mon-
niken ieder in eene bijzondere cel woonden, dat die van
hunnen Overste aan den ingang van hun klooster en de
Kerk in het midden was. Volgens dezen regel was
het gebed de voornaamste bezigheid dezer Kloosterlingen,
zg aten geen vleesch, vastten van Kruisverheffing tot
aan Paschen toe; behalve de Zondagen, onderhielden bijna