Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 53 }
deren. Het gezag der bevelhebbers was niet in staat om
da uitgelatenheid der soldaten te bedwingen, die er zich
de grootste buitensporigheden veroorloofden. De Kruis-
vaarders , meester van Konstantinopel geworden, beslo-
ten om er eenen keizer aan te stellen. De keus viel op
Loudkwijn, Graaf van Vlaanderen, wiens deugden de
Grieken zelven niet konde nalaten te roemen. Deze vorst
werd plegtiglijk in de Kerk van de H. Sophia gekroond.
Van toen af nam hg den titel en de eerteekens van kei-
zer van het Oosten aan. De edelen onder de Kruisvaar-
ders verdeelden vervolgens de meeste gewesten van het
rgk , die in Europa lagen; en alleenlgk bezig om zich
er staande te houden , zagen zij in het geheel van den
togt naar het heilige Land af, waartoe zij de wapenen
hadden opgevat. Aldus begon de regering der Latijnen
te Konstantinopel; maar zg was van geenen langen duur:
na verloop van zeven en vgftig jaren gelukte het den
Grieken om michaëi, Pai.eoi.ogus , van de familie van
hunne oude keizers, weder op den keizerlgken troon te
plaatsen. Deze overwinning der Latijnen, welverre van
de vereeniging der Grieken met de Roomsohe Kerk te
bevorderen, voltooide hunne scheuring. De buitenspo-
righeden, die bg het innemen en plunderen van Kon-
stantinopel begaan werden, boezemden hun -eenen ge-
weldigen afkeer in tegen de Latgnen, en het is op dit
gewigtige tijdpunt, waarop men den geheelen afval, en
de volkomene scheuring van de Grieksche Kerk moet
plaatsen.
CXLV. HOOFDDEEL.
' De gelukzalige AzBEnTOs, Latgnsche Patriarch van
Jeruzalem , geeft eenen regel aan de Karmeliten,
H e t J a a r I aog.
i Gedurende de onlusten der Kerk in het Oosten, en de
) oorlogen der Kruistogten, hadden zekere Kluizenaars die
i een' eerwaardigen Monnik, Priester van Kalabrië, Bebt
J,