Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
den der Christenen zoude overgeleverd worden, Men had
reden ora te hopen, dat deze goede uitslag door nieuwe
overwinningen zoude opgevolgd worden; maar de zwak-
ke gezondheid van Filippus en zijn misnoegen over het
gedrag van den koning van Engeland jegens hem, de.
den hem besluiten om naar Frankrijk terug te keeren;
Ondertusschen Het hij, uit vrees dat men hem zoude
beschuldigen zijnen Bondgenoot verlaten te bebben, hem
tien duizend mannen voetvolk, en vgf honderd ruiters,
met het noodige geld om die troepen gedurende drie ja-
ren te onderhouden, Richahdus, die alléén in Palesti-
na bleef, had een leger, welk sterk genoeg was, om
de eene of andere 'gewigtige zaak te ondernemen : hij
won inderdaad eenen veldslag op Saladin , en zoo hij
regtstreeks op Jeruzalem was afgegaan, zou liij deze stad
gemakkelijk weder hebben ingenomen maar bij wist zich
het voordeel, hetwelk hg had behaald, niet tc nutte te
maken, hij gaf den vijand den lijd om de plaats te ver-
'ij sterken. Vervolgens genoodzaakt, om van het plan van
dit beleg af te zien, vertrok hij om naar Europa terug
te keeren; nadat hij met Saladin eenen stilstand van
wapenen voor drie jaren gesloten had. Alzoo is het
gansche voordeel van den derden Kruistogt het innemen
van de stad Acre geweest, die tot eene toevlugt werd
voor de Christenen van het Oosten, waar zij langen
tgd, maar vergeefs, de gelegenheid afwachtten om het
koningrqk van Jeruzalem weder te herstellen.
CXL IV. HOOFDDEEL;
Vierde Kruistogt.
Het Jaar iigJ.
' Het weinige voordeel van den derden Kruistogt belet-
te niet, dat hg, weinige jaren na de wederkomst van
'Finpprs Adgustus, door eenen vierden werd opgevolgd;
maar deze Vorst nam er geen deel aan. Deze nieuwe
uitrusting is ondernomen door Fransche en Italiaansche