Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 50 ) \
van dc gaslhuisbroeders, en vele andere Grooten vanï
aanzien gevangen genomen: maar het verlies, waarover
men het meest was aangedaan, was, dat van het heiligen
Kruis, welk men ten strijde had mede genomen, en welki,
door de ongeloovigen veroverd was. Na deze nederlaag
van het Christelqke leger, was niets in staat om den
voortgang der wapenen van Saladin legen te houden:
bijna al de steden openden hare poorten voor den over-
winnaar. Hij sloeg het beleg voor Jeruzalem, en maaktei
er zich meester van. Alzoo verviel deze stad weder on-
der de magt der ongeloovigen , tachlig jaren nadat zij
door de Christenen was ingenomen geweest. Er bleven
hun in Palestina%\tch\h drie aanmerkelijke plaatsen over,
Antiochië, Tyrus en Tripoli. Door geheel het Westen
heerschlen op de tqding van dit ongeluk eene groote ver-
slagenheid. De Paus Urbanus lll. stierf er om van droef-
heid, De koningen van Frankrijk en van Engeland, die
toen in oorlog waren , waren er zoo oVer aangedaan
dat zg hun bgzonder verschil vergalen, om maar te over-
leggen om den Godsdienst te hulp te komen. Hendrib
II. was gestorven , eer dat hg zgne gelofte had knnner
volbrengen , maar zgn zoon Rtchardus ondernam raet Filip
pus Avgüstus den Kruistogt. Om de onkosten van de
zen Kruistogt te bestrijden, leide men op al de geestej
Igke goederen eene bepaalde belasting, die men de 5a|
ladgnsche tiende noemde; omdat zij het tiende gedeelt
van de inkomsten bedroeg, en dat zij bestemd was Sa
tADiN te beoorlogen. De twee koningen scheepten zich
ieder met hun leger , in. Filippus kwam de eerste ii
Palestina aan, en voegde zich bij de Christenen, di
sedert twee jaren de stad Acre belegerden. Deze vei
sterking stelde de belegeraars in staat om een storm o
de stad te wagen; maar Filippus wilde, om den konin
van Engeland niet te beleedigen, zijne aankomst ai
wachten, om met hem de eer van het innemen der sta
te deelen. Zij gaf zich inderdaad bij verdrag over; c
een van de voornaamste punten van het gemaakte ve
èxig is geweest, dat het heilige Kruis weder in de hai