Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
den heiligen Aartsbisschop met Ifr.NDniK weder te ver-
zoenen. In vertrouwen van deze wederverzoening keer-
de Thomas weder naar Engeland; maar nog geene drie
maanden na zqne terugkomst, werd de koning opnieuw
Jivergramd, en zeide in de hevigheid van zijne gramschap:
> Hoe! zal dan niemand mijnen persoon wreken tegen
eenen Priester, die al de rust in mijn rijk verstoort."
)eze woorden waren een doodvonnis tegen den heiligen
kerkvoogd. Terstond maakten vier koninklijke bedienden
^^ Je afschuwelijke zamenzwering om den Aartsbisschop te
vermoorden. Zij gingen heimelijk naar Kantelberg, en
jragten hem in zijne kerk om. Toen Hendrik dezen
noord vernam, is bij cr over verslagen geworden; hij
)etuigde met eenen eed, dat hij er nooit bevel toe had
;egcven: hij bleef drie dagen opgesloten in zijne kamer,
ät bijna niets, en niemand konde hem troosten; hy be-
willigde om de boelvaardigheid te doen , die hem zou
orden opgelegd. God leide weldra de heiligheid van
lijnen Dienaar aan den dag door een groot getal won-
eren, welke bij deszelfs graf gebeurden, en door de
reesselijke kastijdingen , waarmede Hij Hendrik straf-
e, tot dat deze Vorst de goddelijke gramschap bevre-
Jigd had, door eene voorbeeldeligke boetvaardigheid,
CXLIII. HOOFDDEEL,
'iJ Derde Kruistogt.
Het Jaar 1190.
jl Hendrik 11,, koning van Engeland, had, om boete
j foor zijne misdaden te doen, besloten om in persoon den
, christenen van Palestina te hulp te komen. Zij waren
f oen in den droevigsten toestand. Saladin, Sultan vaa
^gypte, was er aan het hoofd yan vgftig duizend man-
f|nen ingetrokken: hg had eene groote overwinning op de
jChristenen behaald, en Guido Lcsionan, koning vaa
AJeruzalem, Re.nauu d£ Chatillon , den Groot-Meester
3i H' 3