Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 44 }
ten inschrijvöil, maakte zich gereed om in persoon aan
het hoofd van zijn leger op te trekken. De keizer Koen-
raad, die ook deel aan deze onderneming nam, trok
voor uit, en ging op Hemelvaartsdag van het jaar 1147
op marsch. Zijn leger bestond uit zeventig duizend Ku-
rassiers te paard, behalve de ligte ruiterij, en het voet-
volk, welk ontelbaar was. Het leger van den koning
van Frankrgk, die veertien dagen na den Keizer op
marsch ging, was niet minder aanmerkelgk, maar bijna
alles kwam ora, door het slechte gedrag der Kraisvaar-
ders, die het niet mogelgk was om in eene goede knjgs-
tucht te houden. ïoen zg op het grondgebied van het
Grieksche Keizerrgk gekomen waren, begingen zij zoo
groote ongeregeldheden, dat Manuöl , keizer van Kon-
stantinopel, er een wantrouwen van opvatte. Deze
Vorst, die voor zijne Staten vreesde, besloot om de Kruis-
vaarders te doen omkomen: hg gaf hun bedriegelijke
wegwijzers, die hen naar de woestgnen van Klein-Azië
geleidden alwaar zg in de handen hunner vijanden vielen.
Lodewijk. en Koenraad deden niet dan met groote moeir
te het overschot van hunne legers tot in Syrië doordrin-
gen. Zg sloegen het beleg op voor Damascus; maat
zij waren genoodzaakt het op te breken, en naar Euro-
pa te rug te keeren. Dusdanig is de uitkomst van deze
ongelukkige onderneming geweest, waarbg de twee schoon-
ste legers, die men sedert langen tgd gezien had, om-
kwamen. In de droefheid over een zoo groot verlies
vaardde men in morren uit tegen den H. Bernardus ,
die den Kruistogt gepredikt had, en die er eenen geluk-
kigen uitslag van had doen hopen; maar hg regtvaardig-
de zich met te zeggen , dat de Kruisvaarders door hunne
ongeregeldheden Gods gramschap op zich geladen, en
hierdoor belet hadden , dat zgne beloften vervuld werden,
even gelgk de Israëliten in de woestijn uit hoofde van
hunne misdaden niet in het beloofde Land hebben mogen
ingaan. ReeJs door vermoegenissen en door zgn streng
leven uitgeput, leefde hg na deze onaangenaamheid niet
lang meer, Men beschouwt den H. Bernardus als den
J