Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 42 ) \
dagen tot aan de Vaste, die op handen was, te blijven;
maar hrj konde op hen niets gewinnen, b Ik hoop,"
zeide hg, » dat God mij zal toestaan hetgene, wat gij
mij Ayeigert." ïegelgk liet hij hun bier voorzetten, en
vermaande hen om op hef welzijn van hunne zielen te
drinken. Zij deden het al lagchende, en gingen vervol-
gens weg; maar naauwelijks waren zij op eenigen af-
stand van het klooster, of zg herinnerden zich hetgene,
wat de H. Bern-ardbs hun had gezegd, en zij kregen
andere gevoelens; zij keerden weder terug naar Clair-
vaux, en namen allen er het klooster-leven aan. De
beroemdheid van den H. Bernahdcs , deed vele Kerken
' verlangen om hem voor Herder te hebben; men bood
hem het Aartsbisdom van Milane, dat vap Rheims, het
Bisdom van Langres, dat van Ch&lons aan. Hg weiger-
de volstandig al deze waardigheden; en de Paussen had-
den te grooten eerbied voor zijne deugd, dan dat zij ooit
konden besluiten, hem te verpligten, om die waardighe-
den aan te nemen, die hg uit nederigheid weigerde. De
nederige Monnik zocht niets dan om zich in de afzon-
dering te begraven, dan om zijne Monniken en zich zel-
ven te onderwgzen in de wegen Gods; maar het aan-
zien , hetwelk hem de goddelgke verlichtingen, en zgne
heiligheid gaven, stoorde dikwgis zgne eenzaamheid. Uit
alle gewesten nam men tot hem de toevlugt, en zijn
gver de\;d hem deel nemen aan alle zaken, die de Kerk
aangingen. Hij was tegelgk de toevlugt der ongelukki-
gen , de verdediger der onderdrukten, de geesel der Ket-
ters , de raad der Bisschoppen en der koningen; met een
woord, de man van de Kerk, altijd bereid om de reg-
ten er van te handhaven, de eenheid er van te verde-
digen, en hare vganden te bestrijden. De Paussen had-
den voor hem eene bijzondere achting.