Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 40 )
eischte. Hg had een zoa verheven, denkbeeld van het
klooster - leven, dat hij in de eerste dagen van zgne be-
sturing misnoegd was over de minste onvolmaaktheden,
die men in dit leven niet volkomen kan vermgden., en
dat hg wilde, dat al degene, die onder zijne besturing
leefden. Engelen zouden zgn : God gaf hem te kennen ,
dat hg zich hierin bedroog, en hg wist naderhand zich
te schikken naar de menschelgke zwakheden , en zgne
Monniken langs verschillende wegen tot de volmaaktheid
op te leiden, volgens de verscheidene verdeeling der ge-
nade , welke hg in hen leerde kennen. De H. Bernar-
i)üs maakte zijne geheele familie heilig: bij had al zgne
broeders bg zich; Tescelinus, zijn vader, werd ook op
zijne hooge jaren in het klooster van C/airvai/x ingekleed.
Hij had nog maar ééne zuster in de wereld, die der wereld
zeer aanhing: ondertusschen kreeg zij begeerte om haren
broeder te zien, en kwam prachtig gekleed en met een tal-
rijk gevolg aan het klooster. De heilige Abt weigerde,
haar in dezen staat te zien. Deze weigering maakte haar
beschaamd, en wekte haar hart tot boetvaardigheid op:
i) Al ben ik maar eene zondares," zeide zg. s Jesüs
Christus is voor mij gestorven. Zoo mgn broeder mgn
ligchaam veracht, laat de Dienaar Gods mijne ziel niet
verachten. Laat hij bg mg komen, en mg bevelen; ik
ben bereid te gehoorzamen." Toen ging de; H. Bernar-
Dus naar haar toe; en zij werd zoo geroerd door zgne
reden, dat zij dé wefeldsche gdelheden verzaakte, en
Jwee jaren daarna, toen z^" de toestemming van haren echt-
genoot gekregen had , in het klooster van /«//£ ging,
welk kort te voren voor vrouwen gesticht was, waar
zij in eenen geur van heiligheid gestorven is.
CXXXIX. HOOFDDEEL.
Vermaardheid van den H. Beritaiidvs,
De Hf Bernabdus werd van dag tot dag meer ver-
maand dooc zgne begaafdheden en door zgne deugden,