Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 37 ) \
zij is niet minder vermaard noch minder nuttig voor de
i Kerk geweest. De H. Uobeutus , die er de stichter van
i is geweest, ging, toen hij nog maar vijftien jaren oud
1 was, in een klooster; met het voornemen om in eene
1 naauwere afzondering te leven, en ora den regel van
den H. Benedictds zonder eenige verzachting te onder-
houden, ging hij met eenige, even gverige, medegezel-
len in het hosch van Citeaux, vijf uren van üyon wo-
1 nen-, het was eene wildernis, waarvan het gezigt zelfs
« afgrgzen baarde, en die niet dan door wilde beesten be-
woond was: maar hoe afgrijselijker deze woestgn was,
des te bekwamer scheen zij hun, om aan hunne begeerte
te voldoen van bij de menschen onbekend en alleen voor
God te leven. Zij begonnen den grond te ontginnen,
en zij sloegen er kleine hutjes van hout op om er in te
wonen. Het was veel eer een hoop kleine tentjes dan
een klooster. Aldaar offerden die heilige Monniken ge-
stadig hunne ligchamen door de strengste boetvaardigheid,
en hunne harten door het vuur der liefde aan God op.
1 Dikwijls hadden zg gebrek aan brood, omdat hun arbeid
fl niet toereikend was, om het noodige te verschaffen« zg
j weigerden echter "^e rgke geschenken aan te nemen, die
! de hertog van Bourgondiê hun wilde geven; zoo zeer
! beminden zg de armoede. Schoon deze nieuwe stichting
door haren godvreezenden gver zeer beroemd is geweest,
^ verliepen er eenige jaren zonder dat zg eenen zigtbaren
voortgang maakten. Zg was als een boom, die diepe
' wortels schiet, voor dat hij in de hoogte opwast, en
1 zijne takken uitspreidt. Het behaagde aan God, om haar
te doen aanwassen door al wat de deugd voor de oogen
' der menschen het meest kan doen uitschitteren. Een
jong edelman Bernardus genaamd, kwam zich in die
afzondering aan God toewijen met dertig medegezellen,
die hg voor God had aangewonnen, en die hg, toen
hij de wereld verliet, naar CUeaux geleidde als eenen
kostbaren buit, dien hg der wereld ontrukt had. Ber-
nARDDs werd op het kasteel van Fontany in Bourgondiê
geboren. Daar hij eyen schopn yan ligchaam als yerhe-