Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 35 ) \
dier orden is, die der Catholgke Kerk tot veel nut
dienen«
CXXXV I. HOOFDDEEL.
De H. Nordbrtus wordt tot Aartsbisschop van
Maagdenburg verkozen.
God, die den H. Norbertos tot eenen zoo hoogen
graad van heiligheid verheven had, bestemde hem om
een groot volk te besturen, en om geheel Duitschland
te slichten, Norbertus, om gewigtige zaken verpligt er
henen te reizen, kwam te Spiers, toen de keizer Lo^
niARius er eene vergadering bg woonde, om eenen Aarts-
bisschop van Maagdenburg te verkiezen. Men verzocht
hem om te prediken. Hij deed het met zoo goeden uit-
val , dat de Afgevaardigden der Kerk van Maagdenburg
hem tot Aartsbisschop voorstelden, en zonder hem den
tgd te geven om er zich over te bedenken, hielden zij
hem vast en riepen uit: Hier is onze Bisschop, hier is
onze Vader. Zij stelden hem aan den keizer voor, die
raet al de aanvvezenden in deze verkiezing genoegen nam.
Nadat de afgevaardigde van den Paus, die er bg was,
de verkiezing had bekrachtigd, geleidde men den nieu-
wen Aartsbisschop naar Maagdenburg. Zoodra Norber-
tus de stad, waarvan hij de Herder werd, in het oog
kreeg, wilde hg den overigen weg blootsvoets afleggen.
Bij zgne intrede in de stad kwam er een groote toeloop
van volk, ora eenen zoo heiligen Man te zien: het was
eene algemeene vreugd; men geleidde hem met processie
naar de Kerk, en van de Kerk naar het Aartsbisschop-
pelijke paleis. Hij was zeer armoedig gekleed, en hg
had niets uiterlijks om hem te kennen. Toen hij aan
den ingang van het paleis kwam, hield de deurwaarder,
die hem niet kende, hem voor eenen armen man, en
stiet hem met geweld terug, zeggende: u De andere
armen zgn er al lang binnen; ga weg en hinder deze
Heeren niet,". Iedereen riep den deurwaarder toe: d ün-