Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( S2 )
waren zg te huis in het gasthuis nederige dienaren'van de
Pelgrims. Streng voor zich zelve en yol van eene edel-
moedige liefdadigheid jegens anderen, aten zij niet dan
het grofste brood, en bewaarden het fijnste voor de zie-
ken. Om aan dit godvruchtige gesticht een duurzaam
bestaan te geven besloten zg, om zich door geloften te
verbinden. JDe patriarch van Jeruzalem keurde dit be-
sluit goed, en zg leiden in zgne handen de drie gewone
kloostei'geJoften af, waarbij zg nog eene andere voegden
namelgk, om tegen de ongeloovigen ten strgd te trek-
ken. 13e Paus Paschalis bekrachtigde vyvolgens deze
stichting, en stond haar vele voorregten toe. Zij maak-
ten dus tegelijk een godsdienstig en krijgshaftig ligchaam
uit; waarbg men, zonder van de oefeningen der gast-
vrijheid af te zien, eene bijzondere gelofte deed, om de
Christenen tegen de aanvallen der ongeloovigen te ver-
dedigen. In korten tgd vermeerderde zich deze orde aan-
merkelgk, en zij bekwam in al de koningrijken van het
Westen zeer groote bezittingen. Van alle kanten van
ropa kwamen er vele jonge edellieden, om onder hare
vaandels dienst te nemen. Die dappere ridders hebben
bg duizende gelegenheden hunnen gver en hunnen moed
aan den dag gelegd, en zg werden het sterkste steun-
sel van den troon van Jeruzalem, zoo lang als hij heeft
bestaan. iNa den val van dit koningrgk, hetwelk maar
zes en negentig jaren heeft geduurd , gingen zij naar het
eiland Rhades, waar zij tegen den 2'urhschen keizer
SoLiMAN een beleg, hetwelk altijd voor merkwaardig zal
gehouden worden, uithielden; vervolgens naar het eiland
Maltha, hetwelk nu de hoofdplaats van de orde, en de
woonplaats van den grootmeester is, sedert dat keizer
Karei, V, haar er de souvereiniteit van heeft afgestaan.
CXXXV. HOOFDDEEL.
Instelling der orde van de Norbertinen.
Het Jaar 1120.
De Kerk, die in het Oosten eene maatschappij van