Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 27 ) \
C XXX 11. HOOFDDEEL.
Eerste Kruistogt,
' Het Jaar 1095.
Op het einde van de elfde eeuw begonnen de Kruis-
togten; dat is te zeggen , de oorlogen, die ondernomen
werden om het heilige Land van het ]\ik Atv Makome Ja •
nen te bevrijden. De keizers van het Oosten , aan wie
de ongeloovige hunne schoonste bezittingen, en wel bij-
zonderlijk het land Palestina ontroofd hadden, riepen al
van sedert langen tijd de hulp der Latijnen in. Om haar
te verkrijgen was het noodig, dat hunne dringende ver-
zoeken met eene godsdienstige beweegreden gepaard gin-
gen. Petrus de Kluizenaar yan het Disdom van Amiens,
die den soldatenstand verlaten had, om monnik te wor-
den, deed eene bedevaart naar Jeruzalem, en was ge-
voelig getroffen, toen hij de heilige Plaatsen door de
ongeloovigen ontheiligd zag. Hij sprak er over met Si-
meon , Patriarch van Jeruzalem , en in hunne gesprek-
ken hierover maakten zij het voornemen om Palestina
uit de slavernij, waarin het sedert zoo langen tijd zucht-
te, te verlossen. Zij kwamen overeen, dat de Patriarch
aan den Paus zoude schujven, en dat. Petrus, als hij
hem den brief overgaf, zoude trachten, om hem in dit
plan behagen te doen nemen. Petrus ging naar Italië,
en hij schilderde den beklagelgken staat, waarin het
heilige Land was, aan den Paus Ürbakus II. zeer ziel-
roerend af. Urbanus , die er levendig door aangedaan
was, besloot om de Christen Prinsen over te halen, ora
hunne krachten te vereenigen , en het te verlossen; hij
beriep eene Kerkvergadering te Clermont, waarop vele
Prinsen verschenen. Hij sprak zoo zieltreffend, dat al,
die er tegenwoordig waren begonnen te weenen, en een-
parig uitriepen; Het is Gods wil. Deze woorden, die
iedereen, als door ingeving, toestemde en herhaalde,
schenen eenen gelukkigen uilslag te kennen te geven,