Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 26 )
tot eene volkomene sfilzwggenJheid, belialve op zekeren
bepaalden tijd. De roem hunner heiligheid, die zich
langs alle kanten verbreidde, wekte de menschen uit
hunne zorgeloosheid op, en noodigde een groot getal ter
hunner navolging. Men zag er van allen ouderdom en
van alle Staten naar de wildernis loopen, om er het
kruis van Jesus Christus te omhelzen, en weldra wer- !
den er in verscheidene landen kloosters van die orde
gesticht. Er waren naauwelgks zes jaren na de stichting
van deze heilige maatschappg verloopen , toen de Paus
Urbanus II. den H. Bruno uitnoodigde, om te Rome te
komen, om hem met zgnen raad hg te staan in de ker-
kelgke aangelegenheden : maar de zwarigheid van een
woelend leven deden hem wel ras berouwen, zijne ge-
liefde eenzaamheid verlaten te hebben , en verzoeken om
er weder naar toe te mogen gaan. De Paus wilde, om
hem in Itaüe te houden, hem Aartsbisschop van Reggio
in Calabrië maken. Maar de Dienaar Gods werd er
maar meer door aangezet om verlof te vragen van te
mogen wederkeeren. Nadat hg dit verlof eindelgk be-
komen had, ging hij naar Calabrië, waar hg met eenige
medegezellen , die zich in Italië bg hem gevoegd hadden,
een nieuw klooster stichtte. Hij bragt er zgnen overi-
gen leeftgd door met bidden en boetvaardigheid te doen.
Toen hij zgn einde voelde naderen, liet hij zijne mede-
broeders bgeenkomen, en leide zgne geloofsbelijdenis af,
tegen de ketterij van Berekgarius, met deze woorden:
j) Ik geloof de Sacramenten van de Kerk, en bgzonder-
Igk, dat het brood en de wgn, op het Altaar geconse-
creerd , het waarachtige Ligchaam van Onzen Heer Je-
sus Christus, zijn waarachtig Vleesch en zijn waarach-
tig Bloed zgn , die wij tot vergiffenis onzer zonden, en
in de hoop der eeuwige zaligheid ontvangen." De geest
van den heiligen Stichter leeft nog in zijne kinderen;
zijne Orde is, door eene zeldzame getrouwigheid omtrent
hare eerste stichting , van haren eersten ijver niet afge-
weken: sedert acht eeuwen dat zg bestaat, heeft zij
geene hervorming noodig gehad.