Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
r 5
denlieid van gebruikelpheden geen genoegzame grond
was om de Eenheid te verbreken. Daar hg opregfelglq
den vrede verlangde, zond hij drie Afgevaardigden naar
Konstantinopel, om mondeling met den Patriarch te spre-
ken, en om aan het herstellen der vereeniging te arbei-
den ; hïj gaf hun twee brieven mede, eenen voor den
keizer, en den anderen voor MicHAët Cerularius. De
Afgevaardigden werden door den keizer wel ontvangen;
maar de Patriarch wilde noch met hen spreken, noch
hen zien. De Afgevaardigden, verontwaardigd over een
zoo wederspannig gedrag, deden MicHAëi, CERULAniusin
den ban, leiden in tegenwoordigheid van de Geestelijk-'
heid en van het volk de akte van het banvonnis op net
Altaar van de hoofdkerk neder, cn het stof van hunne
voeten afschuddende, gingen zg de kerk uit, zeggende:
God tie het, en Hg oor deele. Vervolgens namen zg af-
scheid van den keizer, die het gedrag van den Patriarch
niisbillgkte; maar die geenen moed genoeg had, om des-
zelfs geweldige buitensporigheden te beteugelen. MicHAët
Cerularios, die op het vonnis der Afgevaardigden woe-
dend geworden was, durfde op zgne beurt een banvonnis
tegen den Paus uitspreken. Hrj deed al wat hij konde
«ra, door met logens opgevulde brieven, de andere Ooster-
sche Patriarchen van de iïoomscA« Kerk af te trekken. Zgne
bedriegerijen gelukten hem bij vele Bisschoppen; maar
de scheuring is toen nog niet algemeen geweest, en zg
is eerst eene groote.eeuw daarna tot haren volkomen
stand gekomen, toen de Latijnen hg de Grieken hatelgk
werden, door de stad en het rgk van Konstantinopel ia
te nemen.
CXXXL HOOFDDEEL.
Slichting van de orde der Karthuizeni
Het Jaar 1084;
De Kerk is,' in hel midden der onlusten, waardoot
zij geschokt werd, niet zonder vertroosting geweest. Zij