Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
I'
( 23 )
CXXX. HOOFDDEEL.
'Scheuring van Miciijëz- CJrnuzjRics, Patriarch
van Konstantinopel.
Het Jaar io53. '
Omtrent denzelfden tqd , dat Berenoabiüs de kerk in
; het Westen verontrustte, begon MicHAët Cehularius
! weder op nieuw de scheuring, waarvan Photius reeds
ühet voorbeeld gegeven had. De wonde, die deze laatste
li weleer der Kerk had toegebragt, was nooit zoo voiko-
iimen genezen geweest: er was een zaad van jaloersch-
II heid in het hart van de Bisschoppen van Konstantinopel
i overgebleven; zij zagen niet dan met schele oogen den
voorrang des Stoels van Rome aan , die de eerste Stoel
, is, waardoor al de Geloovigen onderwezen worden ; hij
I is de Stoel van den H. Petrüs , wien Jesus Christus
li heeft aangesteld als de grondslag van de Kerk, door deze
1 woorden: Gg zgt Petkos, en op dezen steen zal ik mgne
1 Keri bouwen. Aan deze woorden kan men geenen an-
; deren zin geven, dan; Gg zgt de steen, waarop ik mg-
ne Kerk zal bouwen. Ondertusschen durfde MicHAët
: Cerülarhjs, nog een ngdiger mensch dan Photius, open-
baar de gemeenschap met de kerk van Rome afbreken,
en zich van de Eenheid, waarvan zg het middelpunt is,
, afscheiden. Om zijne ergelijke scheuring te vernissen,
i haalde hg de onbillijke beschuldigingen , en de belagche-
Igke verwgten weder op, welke Photius weleer tegen
de Latgnen had ingebragt. Hij verbood om met den
iPaus gemeenschap te houden: hg deed de kerken der
6Latten sluiten, en hg dreef de dweeperg zoo ver, dat
:hg degene , die in de Latgnsche Kerk gedoopt waren,
: herdoopte. De Paus Leo IX, onderrigt van deze zoo'
! veel gerucht makende ergernis, wendde alles aan, om
haar te dempen, en om de gemoederen te stillen. Hij
j wederleide, door bondige redenen, al de verwgtingen
I van den Patriarchj hg tooade hem aan, dat de yerscheir
i