Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( aï J
grne, die kennis van onze heilige boeken hebben; on~
dei vraag de Grieken, de Armenianen j ondervraag de
Christenen van alle landen; allen belijden zg , dat zg
dit gelooven." Vervolgens bewijst hg de waarheid van
dit catholijk Geloofsstuk uit de woorden der heilige
Schrift; en daar Berengabius antwoordde, dat hg niet
konde begrgpen, hoe het brood het ligchaam van Jesus
Christus werd, voegde Adelmannus er hg: d De regt-
vaardige, die door het geloof leeft, onderzoekt niet meer;
als God gesproken heeft, en zoekt niet door de rede te
begrijpen hetgene , wat boven de rede is; hg verkiest
veel liever de hemelsche geheimen te gelooven, om eens
de belooning voor zgn geloof te verkrijgen, dan om zich
nutteloos te plagen om te begr^'pen hetgene, wat onbe-
grijpelijk is. Het is voor Jesus Christus even ligt om
brood in zijn ligchaam te veranderen, als om water in
wijn te veranderen, als om door zgn woord het licht te
scheppen. Om den uitvinder van deze Ketterg tot stil-
zwggen te brengen , hield men te Parijs in het jaar
io5o, eene Kerkvergadering, waarin de brieven, die
hij over dit onderwerp geschreven had, gelezen werden.
Men konde de leer, die er in vervat was, niet zonder
afgrijzen aanhooren. De Kerkvergadering betuigde hare
verontwaardiging tegen den schrijver, en veroordeelde
hem met eenparige stemmen. De Paus Nicoiaus H,
riep te Rome in het jaar lofg, eene andere Kerkver-
gaftring bijeen. Bebenoariüs verscheen er, en durfde
zijne dwaling niet staande houden: hij beloofde de ge-
loofsbelgdenis , die de Kerkvergadering zou opstellen fe
onderschrijven: zij was in de volgende bewoordingen:
» Ik vervloek alle Ketterijen , en voornamelijk die,
waaraan ik ben beschuldigd geworden. Ik verklaar met
hart en mond, dat ik omtrent het H. S.icrament des Al-
taars geloof hetgene , wat de Paus en de Kerkvergadering
mij hebben voorgeschreven, volgens het gezag van de Kvan-
geliën en van den Apostel, namelijk, dat het brood én
de wrjn, die men op het Altaar opdraagt, na de Con-
secratie, het waarachtige ligchaam en het waarachtige