Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ao )
CXXIX. HOOFDDEEL.
Ketterg van BsREifaARtüs.
Het Jaar io5o.
De Kerk geniet hier op aarde geene rust; zij wordt
er bijna altgd geschokt of door de ketterij , of door de
schenring, of door de ergerni»sen. In den loop van de
elfde eeuw, onderging zg deze verscheidene beproevin-
gen. BEnENOARiufl, Aartsdiaken van Angiers, willende
boven anderen uitsteken en zich vermaard maken, durf-
de het heilige Altaargeheim aanranden, en leeren, dat
het ligchaam en het bloed van Jesüs Christus in het
H. Sacrament des Altaars niet zakelijk, maar enkel
figuurlgk is. Er deed zich terstond tegen deze leering,
die met het aloude en onveranderlijke geloof der geheele
Kerk streed, een algemeene geloofskreet op: de catho-
lgke Leeraren beijverden zich om deze goddelooze nieu-
wigheid te wederleggen j er kwamen van alle kanten
gescliriften uit om de waarheid te verdedigen. Lanerans
cus. Aartsbisschop van Kantelberg, en Adelmannus,
Bisschop van Bresse, schreven brieven aan den uitvin-
der van deze nieuwigheid, om te beproeven, of zg hem
tot hetere gevoelens terug konden brengen, n Ik bezweer
uzeide hem Adelmannus , » om den vrede van de
catholgke Kerk niet te storen, waarvoor zoo vele dui-
zenden Martelaren, en zoo vele heilige Leeraren gestre-
den hebben. Wij gelooven, dat er in het heilige Sa-
crament des Altaars, het waarachtige ligchaam en het
waarachtige bloed van Jesüs Christus is. Dit heeft de
Kerk, die over, de geheele aarde verspreid is, en die de
catholgke Kerk genoemd wordt, van de eerste tijden af
geloofd, en dit is nog haar geloof. Al die zich Chris-
tenen noemen, beroemen zich er op, dat zg in dit Sa-
crament het waarachtige vleesch en het waarachtige
bloed van Jssus CuiiisTirs ontvangen : ondervraag al de-