Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 13 ) \
CXXVI. HOOFDDEEL.
Hervorming der Geestelghlieid.
Paus Leo IX, leide zicli met gver toe, om de inbrcu«
ken, die er in de kerkelijke tucht gekomen waren, te
verbeteren. Hg tastte voornamelijk twee ondeugden aan ,
de simonie, en de ongebondenheid, die toenmaals de
Kerk bedroefden. Hij deed hiertoe verscheidene reizen
naar Frankrgk en naar Duitschland, zonder zich door
de hindernissen, noch door de gevaren te laten afschrik-
ken. Hij deed Kerkvergaderingen houden, en er wijze
verordeningen maken om deze ondeugden uit te roegen.
AI, die er aan schuldig bevonden werden, werden af-
gezet ; en zoo zg zich aan dit vonnis niet onderwierpen,
werden zg in den kerkelgken ban gedaan. De opvolgers
van dezen heiligen Paus volgden zgn voetspoor op, en
toonden geene minder standvastigheid om het gedrag der
Geestelgkheid te hervormen. Hun gver werd wonder-
baarlgk geholpen door eenen heiligen man , dien de
voorzienigheid in die ongelukkige tgden schgnt opgewekt
te hebben, om de wanorden te bestrgden. De H. Pe-
trus Damianus, die der Kerk dezen gewigtigen dienst
bewees, was te Ravenna in Jtalié geboren. Door zijne
ouders verlaten, is hg door eene liefdadige vrouw op-
gevoed, die hem als tot eene moeder verstrekte. God,
die hem tot groote dingen bestemde , Het hem in het
vervolg de middelen vinden om zich te laten onderwg-
zen. Hg deed even groote vorderingen in de weten-
schappen als in de deugd: hg voegde bij zgne letter-
oefeningen groote verstervingen; hij vastte, waakte, en
bad veel. Eindelijk verliet hij gansch het gewoel der
wereld, en werd Monnik in het Klooster Font-Avellane
in Umbrië, alwaar de Monniken in afgezonderde cellen
woonden, en zich alleen bezig hielden met te bidden en
te lezen. Vier dagen in de week gebruikten zg niet
dan bro?d cu water, en aten alleenlgk dings<lags cn